"ณัฏฐพล"ตะลึงร.ร.สารสาสน์ถูกร้องเรียนอื้อสั่งแก้ปัญหาให้จบ

วันที่ 29 ก.ย. 2563 เวลา 20:05 น.
"ณัฏฐพล"ตะลึงร.ร.สารสาสน์ถูกร้องเรียนอื้อสั่งแก้ปัญหาให้จบ
รมว.ศึกษาธิการจี้ผู้บริหารโรงเรียนสารสาสน์ทั่วประเทศ 42 โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกประเด็น พร้อมสั่ง สช.สำรวจ-จัดระบบครูโรงเรียนเอกชนให้ถูกระเบียบโดยด่วน 

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า กลุ่มโรงเรียนสารสาสน์มีสาขาทั่วประเทศ 42 โรงเรียน ขณะนี้ทราบว่ามีการร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนดังกล่าวเข้ามาทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประมาณ 34 โรงเรียน ซึ่งปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามา ได้แก่ การเก็บเงินนอกเหนือจากระเบียบที่กระทรวงศึกษาอนุญาต การจ้างครูสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การลงโทษนักเรียนและอื่น ๆ อีกหลายปัญหา ซึ่งตนได้กำหนดเป็นนโยบายให้ สช. ไปตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนสารสาสน์ ปฏิบัติให้ถูกต้องในทุกประเด็น

ทั้งนี้ โรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤกษ์ มีปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดคือ เรื่องครูพี่เลี้ยงทำโทษเด็กนักเรียน ซึ่งครูพี่เลี้ยงมีความผิดในเรื่องการทำร้ายร่างกายเด็ก และความผิดอาจถึงผู้บริหารด้วย เพราะระเบียบการลงโทษเด็กครูสามารถทำได้ 4 อย่างเท่านั้น ได้แก่ การตักเตือน ภาคทัณฑ์ การตัดคะแนน หรือให้ทำกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้ามการลงโทษด้วยอารมณ์

“ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า มีการมอบหมายพี่เลี้ยงเด็กให้ทำการสอน หากเป็นจริง จะมีความผิดทางอาญา โดยคนสอนมีโทษจำคุก 2 ปี ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนมีโทษจำคุก 3 ปี ผมได้สั่งการให้คุรุสภา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เข้าร่วมดำเนินการด้วยแล้ว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยรวม ผมได้สั่งการให้ สช. ทำการสำรวจ และจัดระบบครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด ทั้งเรื่องครูต่างชาติ และพี่เลี้ยงเด็ก ที่จะต้องมีการจัดแยกระบบระเบียนให้ชัดเจนทั้งหมด เชื่อว่า โรงเรียนเอกชนจะให้ความร่วมมือกับทาง ศธ.ทั้งหมด” นายณัฏฐพล กล่าว

สำหรับ ข้อร้องเรียน เรื่องการเก็บเงินเกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษ ในระดับชั้น EP หรือ English Program ที่พบว่า โรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤกษ์ ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้รับการอนุมัตินั้น นายณัฏฐพล ย้ำว่า ตนได้สั่งการให้ สช.หาทางเยียวยาผู้ปกครอง รวมทั้งติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน