โพลชี้ "ข่าวเรื่องปากท้องชาวบ้าน" คนให้ความสนใจมากสุด

วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลา 09:43 น.
โพลชี้ "ข่าวเรื่องปากท้องชาวบ้าน" คนให้ความสนใจมากสุด
ดุสิตโพลเผยข่าวเรื่อง "ปากท้องชาวบ้าน" ได้รับความสนใจจากประชาชนมากสุดเหตุสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ รองลงมาคือเรื่องโควิด-19

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อกรณี "ข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้" จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

"ข่าว" ที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง"ปากท้องชาวบ้าน"ให้ 85.95% เพราะสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กังวลในการใช้ชีวิต สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง คนตกงาน ว่างงานเพิ่มมากขึ้น ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญและทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยากรู้แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาล ฯลฯ

รองลงมาเป็นเรื่อง โควิด-19 ให้ 83.61% เพราะสถานการณ์ทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น ยังคงแพร่ระบาด กังวลว่าอาจมีการแพร่ระบาดรอบสองในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจเสียหายอย่างหนัก อยากให้มีวัคซีนโดยเร็ว ฯลฯ

ส่วนข่าว การปรับ ครม. ให้ 66.74% เพราะอยากรู้ว่ามีใครเข้ามาทำงานบ้าง จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น อยากให้มีการเร่งแก้ปัญหาปากท้องและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ครม.ชุดใหม่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ฯลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า จากผลโพลในหัวข้อ "ข่าวที่ประชาชนสนใจ" ของสวนดุสิตโพลพบว่า อันดับ 1 ประชาชนสนใจในเรื่องปากท้อง ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเรื่องที่ใหญ่มากและเป็นที่สนใจในระดับโลกอย่างเรื่อง "โควิด-19" ก็ยังไม่สามารถชนะความกังวลในเรื่องสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของประเทศได้ ความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตกับค่าครองชีพที่สูง สินค้าราคาแพง รายได้ลดลง ทำให้เข้าใจได้เลยว่าประชาชนคิดเรื่อง "ทำอย่างไรจะมีกิน" ก่อนเรื่องสุขภาพของตนเอง พูดง่ายๆ ก็คือขอให้กินอิ่มก่อน เรื่องอื่นว่ากันทีหลัง

โดยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่หนักหนาเอาการสำหรับคนที่หาเช้ากินค่ำ พวกเขาจะยังไม่ได้มองไปไกลตัวถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมอย่างคดีของบอส อยู่วิทยา ด้วยซ้ำไป แต่ความจริงแล้วถ้าจะมองกันลึกถึงต้นตอของปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุหลักก็มาจากความล้มเหลวของการบริหารงานในระดับประเทศ ขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจของบ้านเมืองนี้ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นจริงเป็นจัง

บทความแนะนำ