เปิดพฤติกรรมท่องเที่ยวคนไทยหลังโควิด อยากไป"เชียงใหม่"มากสุด

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 เวลา 08:51 น.
เปิดพฤติกรรมท่องเที่ยวคนไทยหลังโควิด อยากไป"เชียงใหม่"มากสุด
ดุสิตโพลเผยพฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทยหลังคลายล็อกดาวน์พบ อยากไป "เชียงใหม่" มากสุด รองลงมาเป็น "ประจวบฯ เชื่อท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวภายใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.63 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง พฤติกรรมท่องเที่ยวของคนไทย หลังคลายล็อกดาวน์ โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 มิ.ย. 2563 ถึงกรณี ที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ หลังสถานการณ์ของโรค โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และมีแผนฟื้นฟู การท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็ว สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 จังหวัด” ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวมากที่สุด หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์

อันดับ1 เชียงใหม่31.00%

อันดับ2 ประจวบคีรีขันธ์28.14%

อันดับ3 กรุงเทพมหานคร19.35%

อันดับ4 ชลบุรี18.55%

อันดับ5 กาญจนบุรี11.92%

2. ประชาชนคิดว่าควรท่องเที่ยวอย่างไร? จึงจะปลอดภัยจาก COVID-19

อันดับ1 ควบคุม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามขนาดของแต่ละพื้นที่83.29%

อันดับ2 เลือกสถานที่ที่มีการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง82.84%

อันดับ3 มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว78.50%

อันดับ4 ผู้ให้บริการ พนักงานขับรถ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่74.07%

อันดับ5 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่นักท่องเที่ยว72.09%

อันดับ6 เว้นระยะห่างทางสังคม69.56%

อันดับ7 เที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเล็ก ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่53.84%

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายในระยะเวลาเท่าใด?

อันดับ1ภายใน 1 ปี41.40%

อันดับ2 ภายใน 6 เดือน25.90%

อันดับ3ภายใน 2 ปี20.52%

อันดับ4 มากกว่า 2 ปี12.18%

4. ประชาชนอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่?

อันดับ1 ไม่อยากให้เข้ามา อยากเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวในประเทศก่อน54.39%

อันดับ2 อยากให้เข้ามาเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ24.28%

อันดับ3 ไม่อยากให้เข้ามา เพราะกลัวแพร่เชื้อโควิด 21.33%