ศธ.ยันเปิดเรียน1ก.ค.เคาะวันปิดเทอมภาค1-2 รวม54วัน

วันที่ 08 พ.ค. 2563 เวลา 19:07 น.
ศธ.ยันเปิดเรียน1ก.ค.เคาะวันปิดเทอมภาค1-2 รวม54วัน
รมว.ศึกษาฯแจงเปิดเทอมเริ่ม1ก.ค.-13 พ.ย. 2563ให้หยุดปิดเทอมได้17วันส่วนเทอมสองเริ่ม 1 พ.ค.- 15 พ.ค. 2564 ให้หยุดปิดเทอม 37 วัน

หลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนประถมและมัธยม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกติ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก ระบุว่า หลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนประถมและมัธยม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยไม่มีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 แต่จะมีการปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 จำนวน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เพื่อที่จะสามารถเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 ได้ตามปกตินั้น ล่าสุด จะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม โดย แต่ละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ 1/2563 จำนวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน

"ถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ก็ให้ความสำคัญกับการที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อย ท่ามกลางความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้น ขอให้ทุกท่านสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะผ่านทุกอุปสรรค เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทย"นายณัฏฐพล กล่าว

นายณัฏฐพล กล่าวย้ำว่า การเปิดเทอม-และปิดเทอม ในปีการศึกษา 2563 เป็นดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน 1 กรกฎาคม 2563 - 13 พฤศจิกายน 2563 ปิดเทอม 14 - 30 พฤศจิกายน 2563 (รวม 17 วัน) ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน 1 ธันวาคม 2563 - 9 เมษายน 2564 ปิดเทอม 10 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2564 (รวม 37 วัน)