กปน.เพิ่มส่วนลดบนใบแจ้งค่าประปา พ.ค.นี้อาจได้รับล่าช้า

วันที่ 07 พ.ค. 2563 เวลา 20:01 น.
กปน.เพิ่มส่วนลดบนใบแจ้งค่าประปา พ.ค.นี้อาจได้รับล่าช้า
กปน.ดำเนินการเพิ่มส่วนลดบนใบแจ้งค่าประปา เดือนพ.ค.อาจเกิดความล่าช้าจัดส่งเอกสารยันไม่มีการตัดน้ำถึง30ก.ย.63

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้เพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมาตรการเมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 ให้ใช้น้ำประปาฟรี 10 คิวแรกทุกครัวเรือน และสำหรับประชาชนผู้ใช้น้ำประปาไม่เกิน 10 คิวต่อเดือน ใช้น้ำฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขณะนี้ กปน. กำลังเร่งดำเนินการเพิ่มส่วนลดต่างๆ บนใบแจ้งค่าน้ำประปา ส่งผลให้การจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม 2563 ให้กับผู้ใช้น้ำบางราย ล่าช้าไปจากเดิมเล็กน้อย กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ พร้อมยืนยันไม่มีการตัดน้ำถึง 30 กันยายน 2563

บทความแนะนำ