ทร.รับมอบอุปกรณ์การแพทย์-สิ่งของบริจาคเพื่อสู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 03 พ.ค. 2563 เวลา 21:08 น.
ทร.รับมอบอุปกรณ์การแพทย์-สิ่งของบริจาคเพื่อสู้วิกฤตโควิด-19
กองทัพเรือรับมอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโควิด-19 พร้อมเชิญชวนบริจาคเพิ่มเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน

พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด-19 กองทัพเรือ รับมอบสิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ ในพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยมี นายนววิช เอื้อพิพัฒนากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่15(พสบ.ทร15)มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย (Body Temperature Scan) จำนวน 1 เครื่อง โดยศูนย์ตอบโต้ฯ จะมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือ และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โควิด-19 พื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ หรือ ศปม.ทร. โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโควิด 19 กองทัพเรือมีเสนาธิการทหารเรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้สนับสนุนงานของ ศปม.ทร. เพื่อรองรับมาตราการ และให้การสนับสนุนรัฐบาล และเต็มกำลังความสามารถ โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพื้นที่เฝ้าระวังคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี และล่าสุดที่เดินทางกลับจากประเทศที่เสี่ยง 17 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม มีองค์กรจากภาคส่วนต่างๆ มีความห่วงใยในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสงค์บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับกองทัพเรือ และในปัจจุบันทางโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพเรือ มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ โดยสามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์ประสานงานในการรับบริจาค กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร.0 2475 5879 และ 08 9815 6900 ศูนย์รับบริจาคกรมแพทย์ทหารเรือ โทร.0 2475 2572 และ 08 6789 9202 ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทร.0 2475 2576 และ 08 1658 1237 ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทร.0 2466 1180 ต่อ 69905 และ08 5395 2248 ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ โทร.0 2466 1180 ต่อ 73031 และ 08 6378 7853 และศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทร.0 2475 2403 และ 08 1551 1196