มอบเครื่องมือแทพย์ให้มูลนิธิรพ.พระมงกุฎเกล้าฯ

วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 17:11 น.
มอบเครื่องมือแทพย์ให้มูลนิธิรพ.พระมงกุฎเกล้าฯ
"วันดี-สุทธิพงษ์"ร่วมมอบเครื่องมือแพทย์ชุดตรวจรักษาผ่าตัดในหลอดลมและหลอดอาหารให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทยร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ชุดตรวจรักษาผ่าตัดในหลอดลมและหลอดอาหาร ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถจัดตั้งงบราชการจัดซื้อได้ เป็นจำนวนเงิน 2,273,750 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พล.อ.สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมธนาคารออมสิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี