โพลเปิด15ข้อห่วงใยของคนไทยต่อมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 09:24 น.
โพลเปิด15ข้อห่วงใยของคนไทยต่อมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ดุสิตโพลเผย 15 อันดับ ข้อห่วงใยของคนไทยต่อมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" พบกังวลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมมากสุด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องง "คนไทย" ห่วงใยเรื่องอะไร? ณ วันนี้ โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,479 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย. 63 ต่อกรณีที่ รัฐบาลประกาศมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 และเพิ่มมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนหวังช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน สรุปผลได้ ดังนี้

"15 อันดับ" เรื่องที่คนไทยห่วงใย ณ วันนี้ จากมาตรการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"

อันดับ1 เศรษฐกิจไทยในภาพรวม 93.48%

อันดับ2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 89.91%

อันดับ 3 ห่วงพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ลูกหลาน 87.29%

อันดับ 4 ห่วงกลัวติดโควิด-19 86.36%

อันดับ 5 การช่วยเหลือของภาครัฐ 85.99%

อันดับ 6 รายจ่าย 83.94%

อันดับ 7 สุขภาพของตนเอง 82.00%

อันดับ 8 รายได้ 81.51%

อันดับ 9 การเมืองในภาพรวม 81.36%

อันดับ 10 โรคภัยไข้เจ็บ ยารักษาโรค 78.77%

อันดับ 11 หนี้สิน 76.91%

อันดับ 12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 74.19%

อันดับ 13 การเดินทาง 72.36%

อันดับ 14 อาหารการกิน 71.50%

อันดับ 15 ห่วงเรื่องงาน/กลัวตกงาน 69.27%

บทความแนะนำ