"พุทธิพงษ์"ขอบคุณกสทช- 5 ค่ายมือถือบรรเทาทุกข์ช่วงโควิด

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 17:17 น.
"พุทธิพงษ์"ขอบคุณกสทช- 5 ค่ายมือถือบรรเทาทุกข์ช่วงโควิด
รมว.ดีอีเอสขอบคุณกสทช -5 ค่ายมือถือ มอบสิทธิโทรฟรี 100 นาที 45 วัน ช่วยลดความเดือดร้อนประชาชนช่วงวิกฤติโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลเป็นอย่างดีตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่อยากให้ระชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส รวมถึงการให้ความร่วมมือในการทำงาน หรือปฏิบัติหน้าที่จากที่บ้าน หรือ Work from Home

ทั้งนี้ กระทรวงได้ขอความร่วมมือผ่านไปยังประธานและคณะกรรมการ รวมถึงเลขาธิการ กสทช เพื่อขอความร่วมมือไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 ระบบ พิจารณาลดภาระค่าใช้จ่ายในการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือให้ประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี ในการที่จะให้ค่าบริการโทรศัพท์มือถือลดลง ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ การได้สิทธิประโยชน์ในครั้งนี้เท่าเทียมกันทุกคน เป็นไปตามแนวคิดความตั้งใจของรัฐบาลที่อยากจะแบ่งเบาภาระประชาชนทุกคนทุกกลุ่ม ในนามของรัฐบาลต้องขอบคุณ กสทช และผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 5 ราย ที่ได้เล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความร่วมมือ ในเรื่องการแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือให้

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการโทรฟรี 100 นาที เป็นระยะเวลา 45 วัน ซึ่งจะให้ลงทะเบียนระหว่างวันวันที่ 1- 15 พ.ค. 2563 เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้ SMS ยืนยันสิทธิ์ นับตั้งแต่วันที่ได้ SMS เป็นเวลา 45 วัน จะได้ใช้ฟรี 100 นาที ทุกคนจะได้สิทธิ์นี้ และสามารถโทรข้ามเครือข่ายได้ ยกเว้นเพียง 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล และ ผู้จดทะเบียนเป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ตั้งใจมอบให้ประชาชนคนไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19