จบด้วยดี! "ธวัชชัย ไทยเขียว" ขอบคุณแม่แพรวา-ดีใจกับผู้เสียหาย

  • วันที่ 05 ส.ค. 2562 เวลา 19:54 น.

จบด้วยดี! "ธวัชชัย ไทยเขียว" ขอบคุณแม่แพรวา-ดีใจกับผู้เสียหาย

รองปลัดฯยุติธรรม ขอบคุณแม่แพรวาและดีใจกับผู้เสียหาย ที่หาเงินมาเยียวยาได้-ยกบทแผ่เมตตา อย่ามีเวรแก่กันเลย

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นและเปิดเผย ถึงความคืบหน้าการเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวเหยื่อจากอุบัติเหตุที่ น.ส.แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ขับรถชนกับรถตู้โดยสารสาธารณะ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 9 ศพ

นายธวัชชัย ระบุว่า ขอบคุณคุณแม่น้องแพรวา และดีใจกับผู้เสียหายครับ บ่ายวันนี้ได้รับการประสานงานจากคุณแม่น้องแพรวา ว่า สามารถหาหลักทรัพย์ได้ครบตามจำนวนตามคำพิพากษาของศาลแล้ว พร้อมทั้งได้มอบหมายทนายความให้ไปขอยอดวงเงินรวมจากศาลแล้วเช่นกัน โดยจะนำไปวางที่ศาลไว้ก่อนในระหว่างรอนัดหมายกับทนายความของผู้เสียหายเพื่อจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายแต่ละรายต่อไป

กรณีที่คุณแม่ไปวางทรัพย์ที่ศาลแล้วนั้น คุณแม่ควรต้องแจ้งการวางทรัพย์ให้เจ้าหนี้หรือทนายผู้เสียหายทราบโดยเร็ว เนื่องจากผลของการวางทรัพย์นั้นจะทำให้หลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหลังจากวันที่วางทรัพย์ครับ

ขอบคุณคุณแม่น้องแพรวาและครอบครัว รวมถึงคุณทนายทั้งสองฝ่ายที่ช่วยกันทำให้เรื่องจบไปได้ด้วยดีครับ

ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิด แต่เมื่อมันเกิดมาแล้วก็เป็นวิบากของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แต่เห็นใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ

“สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด ฯ.”

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า กรณีนี้ของดให้สัมภาษณ์ รอให้เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายและจำเลย หรือบุคคลที่จะได้รับมอบหมายจากทั้งสองฝ่าย

 

ข่าวอื่นๆ