เผยภาพหมอ-เภสัช-พยาบาล ร่วมรีวิวโปรโมทขายอาหารเสริมอันตราย

  • วันที่ 28 เม.ย. 2561 เวลา 11:38 น.

เผยภาพหมอ-เภสัช-พยาบาล ร่วมรีวิวโปรโมทขายอาหารเสริมอันตราย

สังคมออนไลน์วิจารณ์ภาพหมอ เภสัชกรเเละพยาบาล ร่วมรีวิวโปรโมทขายอาหารเสริมผิดกฎหมาย

กรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศเรื่องผลตรวจพิสูจน์อาหาร เมื่อวันที่ 27 เม.ย.

โดยมีใจความสำคัญว่า ผลิตภัณฑ์ "ลิน เอฟเอส-ทรี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) Lyn FS-Three" และผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุ "ลีน บล้อค เบิร์น เบรค บิวท์ Lyn Block Burn Break Build" ทั้ง 2 รายการมีสารไซบูทรามีน และ บิซาโคดิล

ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา ๒๖(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๕(๑) มีโทษตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว

ล่าสุดเพจ ดอกจิก v.3 เเละโลกออนไลน์ได้มีการเเชร์ภาพเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล เภสัชกร เเละนักเทคนิคการแพทย์ มาร่วมถ่ายภาพรีวิวโปรโมทขายผลิตภัณฑ์ Lyn กัน จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

 

 

ข่าวอื่นๆ