ทบ.สรุปเกณฑ์ทหาร58พบคนสมัครมากขึ้น10%

วันที่ 17 เม.ย. 2558 เวลา 12:32 น.
ทบ.สรุปเกณฑ์ทหาร58พบคนสมัครมากขึ้น10%
ทบ.สรุปผลเกณฑ์ทหาร พบมีคนสมัครใจเป็นทหารมากขึ้น 55อำเภอ 19 จังหวัด  เชียงใหม่ เขียงราย 3จ.ใต้สมัครเต็มพรึ่บ 43,446 คน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ.เผยว่า  จากการที่กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.ที่ผ่านมา นั้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง(นรค.) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบกำกับดูแลการตรวจเลือกทหาร ได้รายงานผลให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ทราบว่า ในภาพรวมการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในปีนี้ มีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือก 496,748 คน กองทัพคัดเลือกไว้เป็นทหารกองประจำการ99,373  นาย แยกเป็น เหล่าทหารบก75,404  นาย,เหล่าทหารอากาศ 7,969นาย,และ เหล่าทหารเรือ 16,000นาย

ทั้งนี้มีชายไทยสมัครเป็นทหาร 43,446 คน คิดเป็น 43.72% ผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็น10.36 %

"มีหลายเหตุผลที่อยากเป็นทหาร เช่น ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น  การดูแลและสวัสดิการที่กองทัพมอบให้  ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมือง  การได้รับโอกาสก้าวหน้าในการเข้ารับราชการต่อ เป็นต้น"พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าว

รองโฆษก ทบ.กล่าวอีกว่า พื้นที่ที่มีผู้สมัครเป็นทหารครบตามความต้องการของทางราชการมีจำนวน55 อำเภอ ใน 19จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, นครนายก, เพชรบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ตาก, พะเยา, เชียงราย, นครศรีธรรมราช,  สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส  

การตรวจเลือกทหารที่ผ่านมา กองทัพบกต้องขอขอบคุณชายไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือกอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งหน่วยงานประจำจังหวัด, อำเภอ, เขต ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ที่ได้ให้การสนับสนุนการตรวจเลือกอย่างดียิ่ง

สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นขัดข้อง มิได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามหมายนัดในปีนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ขอให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ / จังหวัด ตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป

ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่1/2558 ขอให้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการตามวันเวลา และสถานที่ ในหมายนัดเข้ารับราชการ โดยหน่วยทหารจะรับทหารใหม่เข้าประจำการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้  และในระหว่างรอเข้าประจำการ ขอให้ทหารใหม่ได้เตรียมร่างกาย ธุระส่วนตัว หรือเอกสารส่วนบุคคลไว้ให้พร้อม เช่น วุฒิการศึกษาเพื่อใช้สมัครเรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในระหว่างประจำการ , การทำธุรกรรมทางการเงิน  การเตรียมยาที่ใช้เป็นประจำ เป็นต้น

สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ขณะนี้ได้เตรียมการรับทหารใหม่ตามนโยบายที่ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับไว้ในทุกด้าน ทั้งความพร้อมของ สถานที่ บุคลากร การดูแลทางด้านการแพทย์ เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการดูแลไม่ให้มีการลงโทษที่ผิดระเบียบ รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินและประชาชน เพื่อให้การดูแลและต้อนรับสมาชิกใหม่ของกองทัพมีความสมบูรณ์ที่สุด