logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

ทบ.สรุปเกณฑ์ทหาร58พบคนสมัครมากขึ้น10%

17 เมษายน 2558

ทบ.สรุปผลเกณฑ์ทหาร พบมีคนสมัครใจเป็นทหารมากขึ้น 55อำเภอ 19 จังหวัด เชียงใหม่ เขียงราย 3จ.ใต้สมัครเต็มพรึ่บ 43,446 คน

ทบ.สรุปผลเกณฑ์ทหาร พบมีคนสมัครใจเป็นทหารมากขึ้น 55อำเภอ 19 จังหวัด  เชียงใหม่ เขียงราย 3จ.ใต้สมัครเต็มพรึ่บ 43,446 คน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ.เผยว่า  จากการที่กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองประจำการปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.ที่ผ่านมา นั้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง(นรค.) ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบกำกับดูแลการตรวจเลือกทหาร ได้รายงานผลให้ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก ทราบว่า ในภาพรวมการตรวจเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในปีนี้ มีชายไทยเข้ารับการตรวจเลือก 496,748 คน กองทัพคัดเลือกไว้เป็นทหารกองประจำการ99,373  นาย แยกเป็น เหล่าทหารบก75,404  นาย,เหล่าทหารอากาศ 7,969นาย,และ เหล่าทหารเรือ 16,000นาย

ทั้งนี้มีชายไทยสมัครเป็นทหาร 43,446 คน คิดเป็น 43.72% ผู้สมัครเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็น10.36 %

"มีหลายเหตุผลที่อยากเป็นทหาร เช่น ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น  การดูแลและสวัสดิการที่กองทัพมอบให้  ภาพลักษณ์ที่ดีของทหารที่ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาบ้านเมือง  การได้รับโอกาสก้าวหน้าในการเข้ารับราชการต่อ เป็นต้น"พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าว

รองโฆษก ทบ.กล่าวอีกว่า พื้นที่ที่มีผู้สมัครเป็นทหารครบตามความต้องการของทางราชการมีจำนวน55 อำเภอ ใน 19จังหวัด ได้แก่กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, นครนายก, เพชรบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, ตาก, พะเยา, เชียงราย, นครศรีธรรมราช,  สตูล, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และ นราธิวาส  

การตรวจเลือกทหารที่ผ่านมา กองทัพบกต้องขอขอบคุณชายไทยทุกคน ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการตรวจเลือกอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งหน่วยงานประจำจังหวัด, อำเภอ, เขต ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ที่ได้ให้การสนับสนุนการตรวจเลือกอย่างดียิ่ง

สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นขัดข้อง มิได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามหมายนัดในปีนี้ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ขอให้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ / จังหวัด ตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อดำเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป

ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่1/2558 ขอให้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการตามวันเวลา และสถานที่ ในหมายนัดเข้ารับราชการ โดยหน่วยทหารจะรับทหารใหม่เข้าประจำการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้  และในระหว่างรอเข้าประจำการ ขอให้ทหารใหม่ได้เตรียมร่างกาย ธุระส่วนตัว หรือเอกสารส่วนบุคคลไว้ให้พร้อม เช่น วุฒิการศึกษาเพื่อใช้สมัครเรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในระหว่างประจำการ , การทำธุรกรรมทางการเงิน  การเตรียมยาที่ใช้เป็นประจำ เป็นต้น

สำหรับหน่วยฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก ขณะนี้ได้เตรียมการรับทหารใหม่ตามนโยบายที่ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับไว้ในทุกด้าน ทั้งความพร้อมของ สถานที่ บุคลากร การดูแลทางด้านการแพทย์ เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการดูแลไม่ให้มีการลงโทษที่ผิดระเบียบ รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ ทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินและประชาชน เพื่อให้การดูแลและต้อนรับสมาชิกใหม่ของกองทัพมีความสมบูรณ์ที่สุด