คุณหญิงอัมพร มีศุขถึงแก่อนิจกรรม

วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เวลา 18:23 น.
คุณหญิงอัมพร มีศุขถึงแก่อนิจกรรม
คุณหญิงอัมพร มีศุข ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 96 ปีที่บ้านพัก ย่านศรีนครินทร์ กำหนดบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. คุณหญิงอัมพร มีศุข อายุ 96 ปี ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ณ บ้านพัก ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพดังนี้ วันอังคารที่ 1 ก.ค. เวลา 15.00 น.มีพิธีอาบน้ำศพ เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ถนนกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ศาลา1

วันที่ 1-7 ก.ค. เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 7 ก.ค.เวลา 10.00น.ร่วมถวายพระภัตตาหารเพล ฟังธรรมเทศนา บรรจุศพ

อนึ่งเจ้าภาพเก็บศพไว้ 100 วัน และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิง จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป โดยเจ้าภาพขอความกรุณางดพวงหรีด

คุณหญิงอัมพร เกิดเมื่อวันที่ 31 มี.ค.2463 สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาและ ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาเปรียบเทียบ  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐฯ ได้รับปริญญา ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ดสหรัฐ เคยดำรง ตำแหน่งอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อดีตประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งโลก อดีตวุฒิสมาชิกและ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ปี 2544 - 2552 (ชุดแรก)

บทความแนะนำ