posttoday

เปิดผลงานนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์ฯ ม.ขอนแก่น ดีไซน์ขอนแก่นเป็นเมืองล้ำยุค

19 พฤษภาคม 2567

โชว์ 21 ผลงานนักศึกษาปี 4 สถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดีไซน์ขอนแก่นเป็นเมืองล้ำยุคในอนาคต ภายใต้ 2 โปรแกรมดีไซน์ “Khon Kaen Sky City 2200” และ “Kangsadan 2060”

เพจเฟซบุ๊ก The Metropolis ได้เผยแพร่ 21 งานดีไซน์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา ปี 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พูดถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม การใช้ชีวิตและสภาพเมืองขอนแก่นที่อาจจะที่เปลี่ยนให้เมืองขอนแก่นกลายเป็นเมืองล้ำยุคในอนาคต

โดยแบ่งออกเป็น 2 โปรแกรมดีไซน์ คือ

Khon Kaen Sky City 2200 : โปรแกรมออกแบบเมืองแนวตั้งบริเวณริมแก่งน้ำต้อน (พื้นที่แก้มลิงของจังหวัดขอนแก่น) โดยหยิบเอาบ้าน ร้านค้า ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์ วัดหรือแหล่งผลิตพลังงานและอาคารมาประกอบเป็นฟังก์ชันในอาคารอย่างอิสระ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรขาดแคลนในอนาคต ซึ่งมี 11 ดีไซน์ ประกอบด้วย 

Green Loop
ศูนย์วิจัยปละพัฒนาเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กที่หยิบการเติบโตของสาหร่ายไมโคร (สาหร่ายขนาดเล็ก) มาเป็นแนวคิดในการสร้างอาคารแนวตั้งที่สามารถต่อเติมได้และปรับเปลี่ยนขนาด การใช้งานให้เข้ากับพื้นที่ในบริบทและเวลาที่ต่างกัน เพื่อแก้ปัญหาอากาศ อาหารและพลังงาน

Future Sky City | Nature and Residence
โรงแรมและคอนโดฯที่หยิบเอาพลังงานสะอาดมาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบ โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์เอาไว้ในอาคาร รวมถึงมีระบบบำบัดน้ำในอาคารเพื่อโครงการเป็น Green Building ที่ยั่งยืน

The Origin
ทดแทนพื้นที่การเกษตรที่หายไปด้วยฟาร์มแนวตั้งที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารและของอุปโภค บริโภค โดยมีดีไซน์มาจากฟอร์มของต้นไม้ใหญ่

The Sunflower - City in Bottle
เมื่อสภาพอากาศในอนาคตรุนแรงจนกระทบกับการใช้ชีวิตของคน สัตว์และพืช โครงการนี้จึงนำทุกอย่างเข้ามาไว้ในอาคาร โดยปลูกพืชใน Greenhouse ทั้งยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของคนและสัตว์ ผ่านฟอร์มของต้นอ่อนและดอกทานตะวันที่สวยงามตามธรรมชาติ

Green Wind
บิดอาคารให้ทุก Unit รับแสงธรรมชาติและมีการถ่ายเทอากาศได้เต็มที่ พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในระดับความสูงต่าง ๆ เพื่อช่วยให้พื้นที่ใช้งานในอาคารเย็นลง

The Temple of Skyline
ดึงดีไซน์ของดอกบัวพ้นน้ำและฟอร์มของสถูปมาเป็นฟอร์มของวัดและพื้นที่ปฏิบัติธรรม ที่แบ่งฟังก์ชันให้แยกออกจากกันและเป็น Tower ของตัวเอง

Power Station - Sailing to Future
Miexd - Use ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด ที่ถอดแบบมาจากดีไซน์ของเรือ สื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน โดยติดตั้ง Solar Cell และกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานเอาไว้ในอาคาร

Tree Town Skyscraper
แรงบันดาลใจจากตอไม้ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ต้นใหม่ถูกนำมาใช้เป็นฟอร์มของอาคารที่ประกอบด้วยที่พักอาศัย พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่และศูนย์ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกร้อน โดยมี Solar Cell เป็น Facade ของอาคาร

Aquary Spiral
ศูนย์วิจัยสภาพน้ำ การประมงและอควาเรียมแนวตั้ง ที่มีดีไซน์มาจาก Movement ของน้ำวน ใช้วัสดุตกแต่งที่แวววาวเล่นแสงได้ดีมาตกแต่ง ติดตั้งระบบบำบัดน้ำและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานติดตั้งในอาคาร

Farm Fresh
โครงการที่ออกแบบมาเพื่อเป็นที่พักอาศัย ร้านค้าและฟาร์มในการเป็นแหล่งอาหารของคนในอนาคต และเป็นพื้นที่สีเขียวที่ช่วยลดมลภาวะทางอากาศผ่านระบบกรองอากาศที่ติดตั้งอยู่ใน Main Core ของอาคาร

Vertical City
Residence & Farm นี้มีฟอร์มเป็นกรวยหงาย โดยฟอร์มด้านบนที่ขยายกว้างขึ้นเป็นพื้นที่ของฟังก์ชันที่หลากหลาย และ Core ตรงกลางทำหน้าที่เป็น Water Tower กักเก็บน้ำและรับน้ำฝนเอาไว้ใช้ในอาคาร

Kangsadan 2060 : โปรแกรมออกแบบโครงการ Mixed - Use ใกล้เขตเมืองและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีการเติบโตของเมืองและประชากรอย่างต่อเนื่อง โดยนำแนวคิด Metabolism เข้ามาประยุกต์กับสไตล์งานที่ถนัด ซึ่งมี 10 ดีไซน์ ประกอบด้วย

PLU + S
ใช้เครื่องหมายกากบาทที่สื่อถึงการเพิ่มพูนเป็น Main Design ในการออกแบบแปลนและ Unit สำเร็จ อาคารมี Main Core ที่สูงขึ้นไป และมีส่วนกลาง + Unit แผ่ขยายออก เหมือนกับต้นไม้ที่กำลังแผ่กิ่งก้านออกไปได้เรื่อยๆ

P in P
โครงการที่แยกการเข้าถึงฟังก์ชัน โดยให้ Private Unit เกาะอยู่กับ Vertical Circulation Core ส่วน Public Unit จะเกาะอยู่กับทางเดินที่เชื่อมแต่ละ Core เข้าด้วยกัน

Hoboudai 2060
Mixed - Use ที่ได้แรงบันดาลใจจากงานดีไซน์ของ Kisho Kurokawa โดยออกแบบให้ที่พักอาศัยเป็นแคปซูลถอดประกอบและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและมีความยั่งยืน เช่น ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม เพื่อให้อาคารพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในอนาคต

Meditation Center and Mixed - Use Building
โครงการ Mixed - Use ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากงานออกแบบของ Kenzo Tange ที่อาคารสามารถใช้สอย เพิ่ม Unit แบบสำเร็จรูปเข้ามาได้ และหลังคาของแต่ละ Unit ทำหน้าที่เป็น Artificial Ground ไปในตัว

Funeral Ceremony Area
โครงการ Mixed - Use และพื้นที่สำหรับจัดการพิธีศพในศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามและผู้ที่ไม่นับถือศาสนา ที่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการซับพอร์ทและช่วยเหลือกันและกัน ผ่านการโชว์โครงสร้างของอาคาร

Palliative Care Center & Community Mall
ศูนย์สุขภาพและที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพกายและใจ มีฟังก์ชันหลากหลายให้ผู้ป่วยและผู้อยู่อาศัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ Unit ในโครงการยังสามารถถอดประกอบเข้ากับรถ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้ด้วย

SEISHUN
โครงการแนวคิด Metabolism + ZEN Style ที่ถูกปิดล้อมด้วย Facade พรางตา Unit ด้านในวางตัวแยกกันเพื่อให้การซ่อมบำรุงสะดวกและไม่กระทบกับ Unit ข้าง ๆ และยังมองเห็นวิวสวนได้มากขึ้นด้วย

Triple X
โครงการที่แต่ละ Unit สามารถปรับแต่งเป็นฟังก์ชันของตัวเองได้ และในบาง Unit ก็สามารถเคลื่อนที่ไปเชื่อมต่อกับ Unit อื่น ๆ จนเกิดเป็นฟังก์ชันใหม่ๆ ได้

โครงการ Mixed - Use ที่ Blend พื้นที่ Indoor, Semi - Outdoor และ Outdoor เข้าด้วยกัน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เข้ามาในอาคารเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใกล้ชิดธรรมชาติ หลีกหนีออกจากความวุ่นวายของเมือง

Craft Village 2060
โครงการ Mixed - Use ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ตลาดงานคราฟ ให้คนที่สนใจเข้ามาทำกิจกรรม ขายหรือซื้องานฝีมือได้ ซึ่งกลมกลืนไปกับย่านที่มี TCDC ขอนแก่นตั้งอยู่