logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
"Blockchain" โอกาสเพิ่มมูลค่า "มาดามเดียร์" แนะรัฐสนับสนุน

"Blockchain" โอกาสเพิ่มมูลค่า "มาดามเดียร์" แนะรัฐสนับสนุน

26 พฤศจิกายน 2565

“มาดามเดียร์” แนะ Blockchain เป็นโอกาสเพิ่มมูลค่า รัฐควรมีวิสัยทัศน์ เปลี่ยนความคิดจากควบคุม เป็นสนับสนุน สร้างไทยแลนด์คอมพานี

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2565 น.ส.วทันยา บุนนาค ประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมือง กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นหัวข้อโอกาสของประเทศไทยในสังเวียน Digital Asset และ Blockchain ในงาน Blockchain Thailand GENESIS 2022 ว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนจะเป็นสิ่งที่จะมาปฏิวัติทุกวงการอุตสาหกรรม ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเงินเพียงอย่างเดียว และสิ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านประเทศครั้งสำคัญ ถ้าหากรัฐมีวิสัยทัศน์และสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งานอย่างไร รวมถึงหากมีการสนับสนุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถประยุกต์ให้เข้ากับเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง

น.ส.วทันยา กล่าวว่า ในช่วง 1-2 ปี วงการคริปโตและการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และแม้ว่าจะมีความผันผวนสูงแต่ตนมองว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่จะสร้างให้คนไทยและนักธุรกิจไทย อีกทั้งจะเห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษามีการตื่นตัวและสนใจเข้ามาศึกษาเรื่องของคริปโตและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงยังเป็นโอกาสในส่วนของบริษัท อย่างบริษัท Bitkub ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่เป็นบริษัทของคนไทยแต่สามารถไปยืนแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้ ดังนั้นสิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการสนับสนุนให้เอกชนไทยเกิดความเข้มแข็งในการแข่งขันบนเวทีโลก ให้เป็นไทยแลนด์คอมพานี เป็นความภาคภูมิใจของประเทศ

น.ส.วทันยา กล่าวอีกว่า ปัญหาของประเทศไทยสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล บางครั้งมีคำถามว่าข้อมูลถูกจัดเก็บมาถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ รวมไปจนถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และหากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้ ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไป นอกจากนี้ หากเรามองในอีกมิติหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับประเทศ เทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าไทยที่มีอัตลักษณ์ได้เป็นจำนวนมาก เช่น การจัดเก็บข้อมูลของสายพันธุ์ข้าว เพื่อสร้างความสตอรี่ความน่าสนใจให้ผู้บริโภคในการเลือกซื้อ เป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ SME ไทยได้อีกด้วย เห็นได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีประโยชน์จำนวนมาก ดังนั้นภาครัฐจึงจะต้องเร่งเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนให้มากที่สุด และจะต้องเปลี่ยนความคิด จากการเป็นผู้ควบคุม (Regulator) มาเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)