"ธรรมศาสตร์"ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุม

วันที่ 08 มี.ค. 2564 เวลา 15:32 น.
"ธรรมศาสตร์"ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุม
ม.ธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ ผู้ชุมนุมและแสดงความเห็นทางการเมืองที่ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ชี้ผู้ถูกจับที่เป็นนักศึกษาควรมีโอกาสได้ศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 เพจเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ "Thammasat University" ได้เผยแพร่ แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอให้คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม โดยมีใจความสำคัญคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุมที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมและแสดงความเห็นทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอให้มีการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกจับกุมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพ สวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม และพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก่ปัญหาความแตกต่างทางความคิดและความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้น