เพื่อไทย ชี้รายงานกมธ.แก้รธน.เตะถ่วงเปลืองงบอัดรัฐไม่จริงใจ

วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลา 12:23 น.
เพื่อไทย ชี้รายงานกมธ.แก้รธน.เตะถ่วงเปลืองงบอัดรัฐไม่จริงใจ
"เลขาพรรคเพื่อไทย" ชี้รายงานการศึกษารัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ เป็นการเตะถ่วงเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ อัด รัฐไม่จริงใจ

เมื่อวันที่ 23 ตค. 63 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการว่า เป็นการศึกษาที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์และสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะผลของการพิจารณา ไม่มีสาระสำคัญ ไม่มีความเห็นในรายงาน เสมือนไม่ผ่านการศึกษาในรายละเอียดมาก่อน ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตุที่เป็นประโยชน์ในรายงานแต่อย่างใด นายประเสริฐกล่าวอีกว่า รายงานที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ศึกษาไม่มีมติไปในทิศทางใด เพราะเป็นการรวบรวมเอาความคิดเห็นของกรรมาธิการแต่ละท่านไปรวมไว้ในรายงาน ซึ่งความเห็นดังกล่าว ได้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาไปหมดแล้ว และเจตนารมย์ของการแต่งตั้งกรรมาธิการชุดนี้ เพื่อให้ไปศึกษาก่อนลงมติ เหลือเพียงการลงคะแนนว่าจะรับหลักการหรือไม่ ไม่ต้องมีการอภิปรายเพราะได้มีการอภิปรายแล้ว

"การที่รัฐบาลเตะถ่วงเวลาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการสุมฟืนเข้ากองไฟ พิสูจน์ว่า รัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเราแต่อย่างใด “ นายประเสริฐกล่าว