"เทพไท"เร่งพรรคประชาธิปัตย์ผลักดันแก้รธน.ตามมติกมธ.

วันที่ 02 ส.ค. 2563 เวลา 10:59 น.
"เทพไท"เร่งพรรคประชาธิปัตย์ผลักดันแก้รธน.ตามมติกมธ.
"เทพไท"พอใจมติกมธ.แก้รัฐธรรมนูญถือว่าอยู่ในเงื่อนไขเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อผลักดันในรัฐบาลต่อไป พร้อมเร่งนำมติเข้าสู่การประชุมพรรคพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ facebook live จากสภากาแฟ ตลาดนัดครูโรจน์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ว่า ตนในฐานะที่เป็นกรรมาธิการคนหนึ่ง มีความพอใจกับผลมติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 และเพิ่มหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.) เพราะประเด็นการแก้ไขมาตรา256 เป็นจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้น และเป็นไปตามญัตติที่ตนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ประเด็นต้องการให้เพิ่มหมวดการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)นั้น เป็นความเห็นพ้องของคณะกรรมาธิการทั้งหมด ที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ เนื่องจากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้พบว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีจุดอ่อนและจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขทุกหมวด ยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ความเห็นของที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่า ถ้าหากต้องการให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้ศึกษา ก็ต้องยกเครื่องปรับปรุงรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ จึงจำเป็นต้องมีหมวดว่าด้วย การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ขึ้นมา เพื่อให้รัฐธรรมนูญได้ยึดโยงกับประชาชน และเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกฝ่ายในสังคมอีกด้วย

นายเทพไท กล่าวว่า ประเด็นที่มีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯชุดนี้ ก็เป็นสิทธิ์ของสมาชิกวุฒิสภากลุ่มนั้นที่ไม่ต้องการเสียอำนาจหรือสถานะของตัวเอง เพราะคนเหล่านี้ ได้เสพติดอำนาจ ผ่านเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่มาจากการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทุกยุคทุกสมัย แต่ก็ยังมีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนเช่นกัน ที่เห็นว่าบ้านเมืองกำลังเดินเข้าสู่ทางตัน จึงอยากจะปลดล็อคให้กับบ้านเมืองในครั้งนี้ด้วย

"ผมจะนำมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ รายงานต่อที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในวันที่ 3 ส.ค. เพื่อรับทราบผลการศึกษาทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นการแก้ไขมาตรา256 เพื่อให้พรรคได้รับทราบ และนำไปผลักดันต่อในส่วนของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข 3 ข้อในการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาล กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในตอนนั้น"ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าว