มติกมธ.เคาะแก้ม.256เปิดทางตั้งส.ส.ร.ยกร่างรธน.ใหม่

วันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 18:25 น.
มติกมธ.เคาะแก้ม.256เปิดทางตั้งส.ส.ร.ยกร่างรธน.ใหม่
"พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค"เผยมติกมธ.แก้ไขรธน.เสนอแก้ม.256เปิดทางตั้งส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันแถลงภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิและมีความเป็นเจ้าของมากขึ้น โดยมีหลายเรื่องที่จะต้องแก้ไข เพื่อให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมืองและระบบกฎหมาย จึงมีความเห็นว่าจะต้องแก้ไขใน มาตรา 256 ก่อนเนื่องจากหลักเกณฑ์ในมาตรานี้ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากลำบาก

นอกจากนี้กรรมาธิการฯยังมีความเห็นตรงกันว่าหากเป็นไปได้จะต้องมีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และอาจจะต้องเสนอตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) หรืออะไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะพิจารณา และหากเป็นไปได้ทางกรรมาธิการฯจะเพิ่มเติมหมวดการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเข้าไปอีกหนึ่งหมวด

ด้านนายโภคิล พลกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ สัดส่วนพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชน นิสิต นักศึกษาอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ดังนั้นการแก้ไข มาตรา 256 จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญไม่ยุ่งยาก และมีความเห็นว่าควรตั้ง ส.ส.ร.เหมือนปี 2534 เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญปี 2540 ทำให้ออกจากวิกฤตพฤษภาทมิฬ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการฯจึงขอให้กรรมาธิการทุกคนที่เป็นตัวแทนจากแต่ละพรรค ไปพิจารณาประเด็นนี้ ซึ่งตนก็เสนอไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าหากดำเนินการตามนี้จะได้ 2 อย่างคือ 1. ส.ส.ร. และ2 มีการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นปัญหาต่างๆไปได้เลยควบคู่กัน ซึ่งขั้นตอนนี้หากทุกพรรคการเมืองและส.ว.เห็นพ้องด้วยขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จภายใน 5 เดือน ก็จะได้รัฐธรรมนูญฉบับที่มีการแก้ไขและจากนั้น ส.ส.ร.ก็จะทำการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขอีก 390 วัน ในอนาคตจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เห็นชอบโดยประชาชน และร่างโดยประชาชนซึ่งระหว่างดำเนินการตรงไหนที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมก็แก้ไขไป

เมื่อถามว่า โมเดลของส.ส.ร. จะเป็นแบบไหน นายโภคิน กล่าวถึง ส.ส.ร.ปี 2534 โดยให้ทุกคนที่สนใจในแต่ละจังหวัดมาสมัครและทำการคัดเลือกกันเองให้เหลือจังหวัดละ10 คนและให้รัฐสภาเลือกเหลือ1 คน รวมกับนักวิชาการที่รัฐสภาจะเลือกมาอีกส่วนหนึ่งรวมเป็น 99 คน แต่ร่างที่กรรมาธิการฯเสนอไว้ให้เลือกคนมาเป็นส.ส.ร.200 คน ต้องมีอย่างน้อยจังหวัดละ1 คน ถ้าจังหวัดใหญ่ก็มีได้หลายคน ซึ่งไม่มีใครทราบว่าบุคคลเหล่านี้จะเข้ามาแก้ไขอย่างไรและไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงอะไรได้เพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม และหากรัฐสภาจะมีการแก้ไขปรับปรุงอะไรก็สุดแล้วแต่