เปิดคำสั่ง "บิ๊กตู่" ละเอียดยิบคุมการใช้โรงเรียน-สถานที่ให้บริการ สกัดโควิด

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 08:54 น.
เปิดคำสั่ง "บิ๊กตู่" ละเอียดยิบคุมการใช้โรงเรียน-สถานที่ให้บริการ สกัดโควิด
ศบค.ออกแนวปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษา-สถานที่ให้บริการ เน้นทําความสะอาดบ่อยๆ ใส่อุปกรณ์ป้องกันและเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด

เมื่อวานนี้ 30 พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์กำรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในมาตรการป้องกันโรคโควิด โดยมีเนื้อหาดังนี้