"ชวลิต"ขอรัฐบาลอย่ากลัวตรวจสอบใช้เงินกู้จี้ตั้งกมธ.ฯ

วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 19:03 น.
"ชวลิต"ขอรัฐบาลอย่ากลัวตรวจสอบใช้เงินกู้จี้ตั้งกมธ.ฯ
ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ขอ รัฐบาลอย่ากลัวการตรวจสอบการใช้เงินกู้ ชี้ ต้องตั้ง กมธ.วิสามัญ ร่วมกับ กรรมการภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบการใช้งบประมาณตาม พ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ว่า เนื่องจากเป็นการกู้เงินสูงสุดในประวัติศาสตร์ เป็นภาระในอนาคตของประชาชนทุกคน ดังนั้น เมื่อภาคส่วนต่าง ๆ จำนวนมากเป็นห่วงความมีประสิทธิภาพและไม่รั่วไหลของงบประมาณ ก็ไม่ควรใช้ช่องทางปกติของหน่วยตรวจสอบที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

นายชวลิค กล่าวว่า รัฐบาลควรทำงานเชิงรุกไม่ควรโยนให้สภา ฯ ไปว่ากันเองเมื่ออาสาเข้ามาเป็นฝ่ายบริหาร และงบประมาณนั้นก็ใช้โดยฝ่ายบริหารซึ่งกำกับนโยบาย การตรวจสอบเพื่อความรอบคอบ รัดกุม ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมที่สำคัญ กมธ.วิสามัญ ฯสามารถทำงานเชิงรุก ประสานกับกรรมการภาคประชาชนแต่ละพื้นที่ มั่นใจว่า ดีกว่าการตรวจสอบโดยตั้งรับในองค์กรการตรวจสอบตามปกติแน่นอน

"ขออย่ากลัวการตรวจสอบโดย กมธ.วิสามัญ และ กรรมการภาคประชาชน เพราะพวกเราต้องการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญ และ กรรมการภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ โดยให้องค์กรตามปกติตรวจสอบ การลูบหน้าปะจมูกก็จะเกิดขึ้นเหมือน 5 - 6 ปีที่ผ่านมา" ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าว