ปชป.ชิงตัดหน้าพรรคร่วมรัฐบาลยื่นญัตติตั้งกมธ.ตรวจสอบใช้พรก.เงินกู้

วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 17:19 น.
ปชป.ชิงตัดหน้าพรรคร่วมรัฐบาลยื่นญัตติตั้งกมธ.ตรวจสอบใช้พรก.เงินกู้
"บัญญัติ-สาทิตย์"ผนึกส.ส.ประชาธิปัตย์ลงชื่อยื่นประธานสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินจากพรก.กู้เงินหวั่นรั่วไหลโครงการไม่มีรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่รัฐสภา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นายเทพไท เสนพงศ์ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ แถลงขอยื่นเรื่องถึงประธานสภาฯ เพื่อขอให้ตั้งญัตติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นายสาทิตย์ กล่าวว่า ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจการสอบการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน เนื่องจาก พ.ร.ก.ดังกล่าวไม่มีรายละเอียดการใช้กรอบวงเงิน จึงสะท้อนให้เห็นว่า ยังขาดรายละเอียด และอาจนำไปสู่ปัญหาการใช้จ่ายเงินได้ โอกาสที่จะมีโครงการที่จะตรงเป้าหมายกับเงินกู้นั้นเป็นไปได้ยาก และจะเกิดโอกาสการฮั้วกันได้ อาจจะเกิดความไม่โปร่งใส เกิดการทุจริตได้

“การเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ มีวัตถุประสงค์คือ เมื่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมกลั่นกรองก็ควรนำโครงการมาเสนอต่อคณะกรรมาธิการอีกครั้ง เพื่อให้ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และไม่หวั่นว่า จะเข้าทางฝ่ายค้าน เพราะไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้าน แต่เป็นเรื่องที่ผู้แทนประชาชนตรวจสอบแทนประชาชน เพราะประชาชนอยากเห็นความโปร่งใส” นายสาทิตย์ กล่าว

นายสาทิตย์ กล่าวว่า สมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ ทั้งอดีตหัวหน้าพรรค และ อดีต ส.ส.ของพรรค ยังเห็นด้วยที่จะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ นอกจากนี้ จะรวบรวมรายชื่อ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเสนอญัตติดังกล่าวด้วย ในส่วนของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐหลายคนที่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ ก็ได้ขอไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคก่อน