กลุ่มเปราะบางยิ้มครม.ให้เงินเยียวยาพิษโควิด-19 คนละ 3 พัน

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 16:35 น.
กลุ่มเปราะบางยิ้มครม.ให้เงินเยียวยาพิษโควิด-19 คนละ 3 พัน
ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคนตั้งแต่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จ่ายรายละ 1,000 บาท 3 เดือน พ.ค.-ก.ค.

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า ครม.เห็นชอบหลักการผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท มาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม รวมประมาณ 13 ล้านคน ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุ ประมาณ 9.66 ล้านคน และ กลุ่มผู้พิการ ประมาณ 2 ล้านคน เบื้องต้นการจ่ายเงินเยียวยาจะให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นการเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

อย่างไรก็ตาม จะจ่ายเงิน 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. - ก.ค. ขณะนี้ใกล้จะหมดเดือน พ.ค.แล้ว จึงจะเริ่มจ่ายในเดือน มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท และ ก.ค. อีก 1,000 บาท สำหรับเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางกระทรวงการพัฒนาสังคมฯและกระทรวงการคลัง จะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจน เพื่อให้เงินเยียวยาไปถึงกลุ่มเปราะบางอย่างรวดเร็วที่สุด