"กรณ์"แนะรัฐใช้กำแพง 4 ชั้นป้องกันทุจริตเงินกู้1ล้านล้าน

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 12:16 น.
"กรณ์"แนะรัฐใช้กำแพง 4 ชั้นป้องกันทุจริตเงินกู้1ล้านล้าน
หัวหน้าพรรคกล้าแนะรัฐบาลใช้กำแพง 4 ชั้นเพื่อป้องกันการทุจริตเงินกู้ 1 ล้านล้าน ให้องค์กรต้านคอร์รัปชันร่วมกลั่นกรองโครงการ เปิดข้อมูลโครงการต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ให้เงินรางวัลการแจ้งเบาะแสทุจริต

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงร่างพ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ โดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

4 กำแพงกั้นโกง พรก.กู้ 1 ล้านล้าน

พรุ่งนี้ วันพุธที่ 27 พฤษภา'

สภาฯ จะพิจารณา พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้านซึ่งเป็นการกู้เงินครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 5 วันเต็มทั้งในแง่จำนวนมูลค่า และความสำคัญในการนำมาใช้ดูแลคนไทยจากวิกฤตโรคระบาดที่ไม่มีใครคาดคิด

ผมได้แสดงความเห็นชัดเจนแต่แรกว่า "ผมสนับสนุนการกู้ด้วยอำนาจพิเศษนี้ 600,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนแสนสาหัสจากภัยโควิด"

แต่รัฐบาลได้แบ่งส่วนเงินกู้ไว้อีก 400,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วไป ซึ่งเป็นการใช้เงินที่มีกติกาการใช้เงินที่กว้าง และสุ่มเสี่ยงต่อการรั่วไหล เพราะการใช้อำนาจ พรก. นั้นไม่มีสภาฯ กลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการเหมือนการใช้เงินงบประมาณปกติ

ผมเอง เคยผ่านประสบการณ์การใช้เงินกู้โดยพรก.มาก่อนในสมัยที่เราใช้ พรก. ไทยเข้มแข็ง ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ เมื่อปี 2552-2553 จนสำเร็จ

จากประสบการณ์นั้น ผมขอเสนอ ‘กำแพง 4 ชั้น’ เพื่อปกป้อง และป้องกันการใช้เงินภาษีประชาชนส่วนนี้ให้มีความคุ้มค่าที่สุด ลดโอกาสทุจริต ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่รัฐบาลได้เอง หากมองว่าการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่นคือสิ่งสำคัญ

‘กำแพง 4 ชั้น’ นี้คือ

1. รัฐบาลต้องให้ 'ACT : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น' ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน มาร่วมทำหน้าที่เป็นกรรมการกลั่นกรองโครงการ โดยให้กรรมการจากภาคีนี้มีอำนาจในการออกเสียงเท่ากับกับกรรมการสายราชการ (ที่ปกติจะทำตามรัฐมนตรีที่มาจากการฝั่งการเมือง)

2. กระทรวงการคลัง ควรทำ website เสนอข้อมูลต่อสาธารณะ โดยระบุรายละเอียดโครงการที่ทุกหน่วยราชการนำเสนอ และทุกโครงการที่ได้รับการพิจารณา รวมไปถึงรายชื่อผู้เสนอโครงการ ราคากลาง และราคาประมูลของผู้ประมูลทุกราย และรายละเอียดแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ซึ่ง 10 ปีที่แล้วผมเคยทำเอาไว้เป็นตัวอย่าง

3. รัฐบาลควรจัดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเปิดรับเบาะแสการทุจริตการใช้เงินกู้ (พร้อมเงินรางวัล)

4. รัฐบาลควรต้องมีการรายงานผลการใช้งบทุกสามเดือน ชี้แจงผลการฟื้นฟูจากภัยโควิดทางเศรษฐกิจตามรายละเอียดในพรก.ทุกโครงการที่ใช้เงินกู้

ผมเชื่อว่า ‘4 กำแพง’ นี้ จะช่วยคุ้มกันรัฐบาลเอง และจะช่วยปกป้องเงินภาษีของประชาชนให้มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส

ประเทศไทยของเรามีวิกฤตโรคระบาดหนักมากพอแล้ว อย่าให้การคอร์รัปชั่นจากการใช้งบแบบ 'พิเศษ' เปิดช่องทุจริตจนเป็นวิกฤตการเมืองมาซ้ำเติม

รัฐบาลทำได้ทันทีด้วยหลักของ #4กำแพง นี้ครับ