'งูเห่า'ยังโผล่โหวตสวนฝ่ายค้านหนุนร่างพรบ.งบ63ผ่านสภาฉลุย

วันที่ 11 ม.ค. 2563 เวลา 20:18 น.
'งูเห่า'ยังโผล่โหวตสวนฝ่ายค้านหนุนร่างพรบ.งบ63ผ่านสภาฉลุย
ฝ่ายค้านหมดทางแก้ปมงูเห่า 8ส.ส.เดิมโหวตสวนทางวิปหนุนงบ63 "เศรษฐกิจใหม่ 5- ประชาชาติ 1-เพื่อไทย 2

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วันนี้(11 ม.ค.) ล่าสุดหลังจาก ส.ส.ได้มีการอภิปรายจนครบถ้วนแล้ว ได้มีการลงมติในวาระ 3 ปรากกว่า มี ส.ส.เห็นด้วย 253 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 196 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ให้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 บังคับใช้เป็นกฎหมายได้

ทั้งนี้ปรากฏว่ามี ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมลงคะแนนเห็นด้วยให้กับฝ่ายรัฐบาล 7 คน เป็นของพรรคเศรษฐกิจใหม่ 5 คน ได้แก่ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ขณะที่พรรคเพื่อไทย 1 คน ได้แก่ นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชาติ 1 คน ได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี ส่วน นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ไม่ลงคะแนนเสียง ซึ่ง ส.ส.เหล่านี้เป็นบุคคลที่เคยลงมติสวนทางมติพรรคฝ่ายค้าน ด้วยการลงมติร่วมเป็นองค์ประชุมในการพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบคำสั่งจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา 44 ยกเว้น นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เพียงคนเดียวที่เป็นงูเห่าหน้าใหม่ เพิ่งมาลงมติสวนมติฝ่ายค้านในครั้งนี้

ในขณะที่อดีต ส.ส.อนาคตใหม่ 4 คนที่ถูกขับออกจากพรรค ได้แก่ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา และ น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ที่ย้ายไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อย ต่างลงมติไปในทางเดียวกันคือ เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุม และไม่ลงมติในวาระ 3 รวม 49 คน ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 5 คน คือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขณะที่ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เช่น เดียวกับ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร ที่ต้องคำพิพากษาของศาลคดีล้มการประชุมอาเซียน

ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน คือ นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคภูมิใจไทย 3 คน คือ นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายชัย ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ด้าน พรรคเพื่อไทย 18 คน คือ 1.นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส.หนองคาย 2.นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส.กาฬสินธุ์ 3.นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ ส.ส.อุดรธานี 4.นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.มหาสารคาม 5.นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู 6.นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร 7.นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร 8.นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย ส.ส.เชียงใหม่ 9.นางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น 10.นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 11.นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ส.ส.ศรีสะเกษ 12.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ 13.นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี

14.นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ 15.นางสิรินทร รามสูต ส.ส.น่าน 16.นายอนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส.อุดรธานี 17.นายเอกธนัช อินทร์รอด ส.ส.หนองคาย และ 18.นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ทั้งนี้ กรณีของนายสุทินนั้นพบว่าได้ร่วมการประชุมและอภิปรายอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่พบการออกเสียงลงคะแนนหรือการแสดงตนต่อที่ประชุมในวาระที่ 3

พรรคอนาคตใหม่ 17 คน คือ 1.นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ 2.นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 3.นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี 4.นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา 5.นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น 8.นายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 9.นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ

10.นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก 11.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 12.นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13.นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ 14.นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. 15.นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ 16.นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ17.นายเอกสาร ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่

พรรคเสรีรวมไทย จำนวน 3 คน คือ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายเพชร เอกกำลังกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ