"บิ๊กป้อม"ถกขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน3จังหวัดภาคใต้

วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 11:19 น.
"บิ๊กป้อม"ถกขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน3จังหวัดภาคใต้
"พล.อ.ประวิตร" เรียกประชุม คกก. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในภาคใต้ สั่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว ป้องกันเหตุร้าย 3 จังหวัดชายแดน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.62 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษก ประจำ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯไ ด้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ และเหตุการณ์การก่อการร้าย ซึ่งยังคงมีเหตุการณ์ความรุนแรงในบางพื้นที่แต่มีแนวโน้มลดลง ประชาชนได้รับการดูแลความปลอดภัยจากหน่วยงานในพื้นที่ด้านความมั่นคง อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ที่กำลังขยายตัว แต่ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสงบสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่

จึงเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงและใช้ก.ม.พิเศษในที่ 3 จชต.จากเดิมต่อไปอีก3เดือน(20ธ.ค.62-19มี.ค.63)โดยครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 58 และยังต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบสวน สอบสวน ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ด้วยต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ กอ.รมน.ภาค4 สน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยต้องดูแลคุ้มครองความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้จะต้องระมัดระวังตนเองด้วย ต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ยิ่งใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวพุทธจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุในพื้นที่ที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปรับลดไปแล้วจะต้องไม่ให้เป็นแหล่งพักพิง หลบซ่อนของผู้ก่อเหตุได้ ต้องมีการบูรณาการทำงานให้ใกล้ชิดโดยมุ่งให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมกัน พร้อมเพิ่มมาตรการด้านการข่าว ให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นแฟันมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไป