เปิดทรัพย์สิน 3 รมต."อุตตม"รวย 223 ล.-"สุวิทย์"สะสมวัตถุโบราณอื้อ

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 12:23 น.
เปิดทรัพย์สิน 3 รมต."อุตตม"รวย 223 ล.-"สุวิทย์"สะสมวัตถุโบราณอื้อ
ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 3 รมต. พบ อุตตมมีทรัพย์สิน 223 ล้าน หนี้สิน 1.9 ล้าน ด้านมนัญญามี 67 ล. หนี้ 3 ล้าน ขณะที่ สุวิทย์สะสมวัตถุโบราณ139ชิ้น

เมื่อวันที่ 22 ตค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 กค. 2562 รวม 7 คน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ เมษิณทรีย์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   พบว่า นายสุวิทย์และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 93,320,924 บาท ส่วนใหญ่เป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง กว่า 33 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่น กว่า 26 ล้านบาท  ที่น่าสนใจคือ วัตถุโบราณ 139 ชิ้น มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท อาทิ เศียรพระ พระพุทธรูปลาว ศิวลึงค์เขมร หนุมานเขมร ครุฑเขมร เทวรูปอินเดีย เทวรูปเขมร เทวรูปอินเดีย มูลค่าตั้งแต่ 50,000 ถึง 400,000 บาท รูปปั้นโบราณและคานโบราณ มูลค่า 200,000 บาท ส่วนหนี้สินมี 10,300,000 บาท

นายอุตตม สาวนายน กรณีเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบมีทรัพย์สิน ร่วมกับคู่สมรส 223,866,935.61 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน กว่า 87 ล้านบาท ที่ดินกว่า 57 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้าง 44 ล้านบาท โดยนายอุตตม ได้ยื่นทรัพย์สินอื่นๆ เพียง 2 รายการ ที่เป็นของคู่สมรส คือ แหวนเพชร และนาฬิกา Patek Phillipe ที่ได้รับจากมารดา ส่วนหนี้สิน 1,938,699.36 บาท

นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบมีทรัพย์สิน 67,801,135.64 บาท หนี้สิน 3,036,967.39 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่โฉนดที่ดิน กว่า 38 ล้านบาท และยังมีเงินสด เงินฝาก ที่ดิน 19 แปลง สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิทธิสัมปทาน และทรัพย์สินอื่นกว่า 8,500,000 บาท ประกอบด้วย ทองคำแท่ง น้ำหนัก 150 บาท ทองรูปพรรณและอัญมณีเครื่องประดับ

ส่วนกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. 2 คน คือ  นายพรชัย อินทร์สุข ที่เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. พิจิตร พรรคพลังประชารัฐ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 พบนายพรชัยและคู่สมรส มีทรัพย์สิน 8,211,536.22  มีหนี้สิน 2,349,664 บาท  และนายพิสิฐ ลี้อาธรรม ที่เข้ารับตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อ 14 ส.ค. 2562 พบว่า นายพิสิฐและคู่สมรส มีทรัพย์สิน 309,058,676.37 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก เงินลงทุนและกองทุนต่างๆ  กว่า 233 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น อาทิ ทองคำน้ำหนัก 40 บาท หนังสือ 2,000 เล่ม เหรียญ ธนบัตร แสตมป์โบราณ เป็นต้น ส่วนหนี้สิน มี 184,072.02 บาท

สำหรับกรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. 2 ราย ประกอบด้วย นายจุติ ไกรฤกษ์ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ และคู่สมรสมีทรัพย์สิน 235,560,213.41 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน กว่า50 แปลง มูลค่า 120 ล้านบาท เงินฝาก 43 ล้านบาท หนี้สิน 435,244.50 บาท โดยพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562  และนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ อดีต ส.ส. พรรคประชาภิวัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 ส.ค. 2562 มีทรัพย์สิน 39,086,927.58 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างกว่า 27 ล้านบาท หนี้สิน 413,437.16 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต