นายกฯถึงญี่ปุ่นร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 08:52 น.
นายกฯถึงญี่ปุ่นร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เดินทางถึงโตเกียว เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 22 ตค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ภริยา เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ พระโรงมัตซึโนมะ หรือท้องพระโรงใหญ่ ในพระราชวังหลวง กรุงโตเกียว และร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ นับเป็นพระราชพิธีสำคัญที่จะมีพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 2,500 คน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญ ดังนี้ โดยวันที่ 21 ต.ค. 2562  เวลา 22.45 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น, วันที่ 22 ตค. 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Sokuirei Seidenno-gi: The Ceremony of the Enthronement of His Majesty the Emperor) ณ พระราชวังอิมพีเรียล, สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ อย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Kyoen-no-gi: The Court Banquet after the Ceremony of the Enthronement) ณ พระราชวังอิมพีเรียล

ส่วนวันที่ 23 ตค. 2562 นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายชินโสะ อาเบะ (H.E. Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ทำเนียบรับรองของรัฐบาลญี่ปุ่น, นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Banquet) ณ โรงแรมนิวโอตานิ โตเกียว และวันที่ 24 ตค. 2562 จากนั้นเวลา 00.20 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 04.50 น.

ภาพ เพจไทยคู่ฟ้า

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต