'เทพไท'ตั้งฉายา'งบโปลิโอ หัวโต ขาลีบ'กระจุกแต่เมืองกรุง

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 19:23 น.
'เทพไท'ตั้งฉายา'งบโปลิโอ หัวโต ขาลีบ'กระจุกแต่เมืองกรุง
ส.ส.'ปชป.-ชทพ.'วิพากษ์รัฐบาลจัดงบ 63 ยังมีส่วนบกพร่อง"เทพไท"ตั้งฉายา “งบโปลิโอ หัวโต ขาลีบ”กระจุกแต่กทม. "เสมอกัน"อัดงบกระจุก โครงการประชารัฐ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ได้พิจารณารายละเอียดของการจัดงบด้านโลจิสติกส์ ของกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กรมขนส่งทางราง กรมขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน รวมถึงการจัดงบประมาณของรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีการจัดงบฯน้อยมาก โดยเฉพาะการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์ของภาคใต้ ที่อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางถนน และทางรถไฟ สามารถเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำลงสู่อ่าวไทย และทะเลอันดามันได้ การคมนาคมทางถนนเป็นศูนย์กลางการขนส่งเชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ และมาเลเซียได้ แต่รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญในการจัดงบประมาณรองรับเลย

ทั้งนี้ ทางหลวงสำหรับภาคใต้ก็มีเพียงสายเดียวคือ ถนนเพชรเกษม ไม่มีถนนทางเลือกหรือถนนคู่ขนานลงสู่ภาคใต้เลย ในขณะที่ภาคอื่นๆมีถนนมอเตอร์เวย์ มีทางหลวงระหว่างเมืองครบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ จึงขอเสนอให้สร้างรถไฟรางคู่ไปถึงสถานีรถไฟทุ่งสง สร้างถนนมอเตอร์เวย์สู่ภาคใต้ สร้างถนนโลว์คอลโรดคู่ขนานกับทางรถไฟ ซ่อมแซมและฟื้นฟูถนนทางหลวงหมายเลข 4 และ42 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาคใต้อย่างแท้จริง

“จึงอยากจะบอกกับรัฐบาลว่า กรุงเทพฯไม่ใช่ประเทศไทย และประเทศไทยก็ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพฯเท่านั้น ถ้ารัฐบาลจัดงบประมาณกระจุกตัวเฉพาะในเมืองหลวงแบบนี้ ก็จะตั้งฉายางบประมาณปีนี้ว่า งบโปลิโอ หัวโต ขาลีบ ขอเสนอให้นำไปปรับปรุงแก้ไขในการพิจารณาวาระที่2 ถ้าทำในปีงบประมาณนี้ไม่ได้ ก็ขอให้จัดงบประมาณในปีหน้า”นายเทพไท กล่าว

ขณะที่นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา อภิปรายเน้นย้ำให้รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาโครงการสวัสดิการประชารัฐให้ดีขึ้น เพื่อสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นที่ประจักษ์ ซึ่งจะให้รัฐบาลอยู่ในตำแหน่งได้ยาวขึ้นและจะเป็นผลดีต่อการเลือกตั้งในอนาคต ซึ่งงบฯมีงบลงทุนประมาณ 20% เท่านั้น ทั้งที่จะต้องเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นจำนวนน้อย เพราะหากเกิดการลงทุนน้อย เศรษฐกิจจะเติบโตช้า และกระทบต่อความสามารถในการชำระภาษี สัดส่วนหนี้สินต่อจีดีพี ยังอยู่ในสัดส่วนที่เราสามารถกู้เงินได้ หากรัฐบาลใช้ช่องทางนี้บวกกับการใช้งบกลางเพื่อการลงทุนถึงรากหญ้า เชื่อว่าจีดีพีจะเกินเป้าที่รัฐบาลได้ตั้งเอาไว้

สำหรับโครงการประชารัฐต่างๆ เป็นเรื่องที่ดีเพราะทำให้เงินถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง ลดข้อครหาเรื่องการทุจริต แต่ยังเกิดปัญหาว่าเงินกระจุกอยู่ อยากให้รัฐบาลใจกว้างเปิดรับฟังข้อดีข้อเสียจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่างๆให้ดีขึ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินให้คนละ500 บาท จำนวน 14 ล้านใบ เป็นเงินต่อเดือนประมาณ 7 พันล้านบาท เงินจำนวนนี้ถ้าเข้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เงินจะหมุนแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าเงินนี้ไปส่งเสริมการลงทุนให้กับเกษตรกรในด้านเครื่องมือการทำเกษตร เชื่อว่าจาก 7 พันล้านบาทจะกลายเป็นเงินสองหมื่นล้านบาททันที ผมสนับสนุนโครงการประชารัฐแต่อยากให้พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

"เรามีอำนาจอยู่ในมือครับ ขอให้รับฟังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเรื่องต่างๆให้ดีขึ้น เพราะถ้าดีขึ้นแล้วผมและพรรคชาติพัฒนาเป็นพรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลอยู่ยาวๆพวกผมก็ชอบครับ พวกผมไม่มีใครชอบการเลือกตั้ง แต่ถ้าเกิดเราทำให้ประชาชนพอใจได้และจดจำผลงานของเรา การเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเบาลง ไปดูประวัติศาสตร์ได้" เสมอกัน กล่าว