"สมพงษ์" ชี้ ร่างพรบ.งบ ไม่ช่วยแก้เศรษฐกิจไล่กลับไปร่างใหม่

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 14:21 น.
"สมพงษ์" ชี้ ร่างพรบ.งบ ไม่ช่วยแก้เศรษฐกิจไล่กลับไปร่างใหม่
ผู้นำฝ่ายค้าน ชี้ ร่างพรบ.งบปี 63 ไม่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  แนะรัฐบาลกลับไปร่างใหม่

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน  กล่าวอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 โดย เรียกร้องให้ ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เพราะขณะนี้ประชาชนกำลังประสบปัญหากับภาวะเศรษฐกิจอย่างยากลำบาก ขณะที่ รัฐบาลเองก็ประสบปัญหาด้านความชอบธรรม สังเกตได้จากการแถลงนโยบายไม่ได้อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ และไม่ได้แสดงถึงความคุ้มค่า แต่จากการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวมาและส่งมาให้ สส. นั้น อยากให้รัฐบาลนำ ร่างพ.ร.บ. งบประมาณ ที่เสนอมาวันนี้นำกลับไปทบทวน ใหม่ เนื่องจากงบประมาณฉบับนี้ไม่มีความเหมาะสม และไม่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ 

ทั้งนี้ ขอวิงวอนไปถึงประชาชน และ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าใจว่า อย่าหาว่าตีรวน แกล้งให้ พ.ร.บ.นี้ล่าช้าออกไปอีก แต่เท่าที่ได้ศึกษางบประมาณนี้ มีข้อบกพร่องอยู่มาก ตนหมดหวังกับการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มันจะกลายเป็นวิบากกรรมการคลังของประเทศที่ยากจะแก้ไข เพราะฉะนั้นจึงอยากให้นำกลับไปพิจารณาแก้ไขใหม่ ไม่เช่นนั้นตนคงไม่สามารถจะให้ความเห็นชอบกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้