ศาลรธน.สั่ง "นวัธ" สส.เพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่รอคำวินิจฉัยปมสมาชิกภาพ

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 16:22 น.
ศาลรธน.สั่ง "นวัธ" สส.เพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่รอคำวินิจฉัยปมสมาชิกภาพ
ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง "นวัธ เตาะเจริญสุข" หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยปมสมาชิกภาพหลังต้องคำพิพากษาคดีจ้างวานฆ่า

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพ หลังต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นให้ลงโทษประหารชีวิตในคดีจ้างวานฆ่าปลัด อบจ.ขอนแก่น และไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างยื่นอุทธรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้อง เห็นว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายนวัธ เตาะเจริญสุข ผู้ถูกร้อง มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากผู้ถูกร้องต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดขอนแก่นลงโทษประหารชีวิตและให้คุมขังผู้ถูกร้องไว้ระหว่างอุทรณ์ฎีกา ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ผู้ร้องจึงมีมติให้ส่งเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว กรณีจึงต้องด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 7 (5) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้วินิจฉัยได้ ดังนั้นจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัย

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 80 วรรคสองนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏชัดเจนว่าศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตผู้ถูกร้อง โดยศาลอุทรณ์ภาค 4 มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ และศาลจังหวัดขอนแก่นได้ออกหมายจำคุกระหว่างอุทรณ์ผู้ถูกร้องตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562 เป็นต้นไป กรณีจึงปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่ศาลรธน.จะมีมติดังกล่าว ทาง นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิปฝ่ายค้าน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยเตรียมทำหนังสือส่งถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันนี้ เพื่อขอให้วินิจฉัยในการทำเรื่องขอตัว นายนวัธ ออกจากเรือนจำ เพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจาารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2563 เนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีการชี้ขาดสถานภาพการเป็นส.ส.จึงเป็นหน้าที่ของประธานสภาฯที่จะตัดสินตามขั้นตอน