มติวิปเคาะขยายเวลาอภิปราย พรบ.งบฯ ฝ่ายละ 18 ชม.

วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:38 น.
มติวิปเคาะขยายเวลาอภิปราย พรบ.งบฯ ฝ่ายละ 18 ชม.
ประธานวิปรัฐบาล เผย มติวิป 2 ฝ่าย เคาะเพิ่มเวลาอภิปราย พรบ.งบประมาณ ปี 63 เป็น ฝ่ายละ18ชม. อภิปรายเต็มที่ ถึงเที่ยงคืน 2 วัน

เมื่อวันที่ 16 ตค. นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) แถลงภายหลังการประชุมร่วมกับนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและตัวแทนจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ว่า สมาชิกของแต่ละพรรคมีความสนใจอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนมาก การพิจารณาระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ รัฐบาลได้รับการจัดสรรเวลา 6 ชั่วโมง ซึ่งจะรวมอยู่ในกรอบเวลาของส.ส.พรรครัฐบาลที่ได้รับเวลาทั้งหมด 18 ชั่วโมง ขณะที่ส.ส.ฝ่ายค้านได้รับจัดสรรเวลา 18 ชั่วโมง

"ส่วนของพรรคเล็กร่วมรัฐบาลได้เวลารวมกัน 1 ชั่วโมง ไม่นับในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่จะชี้แจงเวลา 2 ชั่วโมง โดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงงบประมาณเสร็จแล้วจะเข้าสู่การอภิปรายใช้เวลาเกินเที่ยงคืนไป แล้วจึงสั่งพักการประชุมแล้วมาประชุมใหม่อีกครั้งในช่วงเช้าประมาณ 09.30 น.ของวันที่ 18 ต.ค. โดยไม่ต้องนับองค์ประชุม เช่นเดียวกับวันที่ 18 ต.ค.ที่จะพิจารณาต่อจนเกินเที่ยงคืนของวันที่ 18 ต.ค. แล้วจึงสั่งพักการประชุมแล้วกลับมาประชุมใหม่อีกครั้งในช่วงเช้าประมาณ 09.30 น.ของวันที่ 19 ต.ค.ไม่เกิน 21.00 น.” นายวิรัช กล่าว

นายวิรัช กล่าวอีกว่า การขยายเวลาการอภิปรายเพื่อทุกฝ่ายรวมถึงพรรคเล็กมีโอกาสอภิปรายด้วยเช่นกัน ไม่ให้สมาชิกเกิดความรู้สึกอึดอัด ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลจะอภิปรายในส่วนของกระทรวงที่แต่ละรับผิดชอบ โดยพรรคพลังประชารัฐอาจจะใช้เวลามากเนื่องจากมีกระทรวงที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบหลายกระทรวง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต