"บิ๊กแดง"เปิดเวทีบรรยายความมั่นคง "ดี้ นิติพงษ์ - นก สินจัย- นก ฉัตรชัย -ชูวิทย์ " เข้าร่วม

วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 10:56 น.
"บิ๊กแดง"เปิดเวทีบรรยายความมั่นคง "ดี้ นิติพงษ์ - นก สินจัย- นก ฉัตรชัย -ชูวิทย์ " เข้าร่วม
ผบ.ทบ.ขึ้นเวทีบรรยายพิเศษ “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” สร้างการรับรู้และเข้าใจบทบาทของกองทัพ "ดี้ นิติพงษ์ - นก สินจัย- นก ฉัตรชัย -ชูวิทย์ " เข้าร่วม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 ตค. ที่หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง"  โดยเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้นำองค์กร ผู้นำมวลชน รวมถึงศิลปินดารา นักแสดง อาทิ สินจัย หงษ์ไทย ,ฉัตรชัย เปล่งพาณิชย์  ,ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค ,ชูวิทย์ กมลวิศิฏฐ์ ,เทพชัย หย่อง ,อัญชลี ไพรีรักษ์,สนธิญาณ หนูแก้ว ,เสริมสุข กษิดิษ สมชาย แสวงการ  ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศร่วมฟังการบรรยาย เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองทั้งภายในและนอกประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้และเข้าใจบทบาทของกองทัพที่เปลี่ยนแปลงไปในมิติของความมั่นคง ตลอดจนความสำนึกรักแผ่นดินและความสามัคคีแก่ประชาชน กองทัพบกจึงได้จัดการบรรยายพิเศษดังกล่าว

ภาพ Wassana Nanuam