"สุริยะ"ชัดเจนหนุนยกเลิกสาร 3 สารพิษอันตรายโดยเร็วจี้เกษตรฯอย่าชักช้า

วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 18:25 น.
"สุริยะ"ชัดเจนหนุนยกเลิกสาร 3 สารพิษอันตรายโดยเร็วจี้เกษตรฯอย่าชักช้า
"สุริยะ"ลั่นต้องยกเลิกใช้ 3 สารเคมีอันตรายชูสุขภาพประชาชนสำคัญที่สุด พร้อมจี้กระทรวงเกษตรฯ เร่งเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยกเลิกโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตรายชว่า ได้โทรศัพท์หารือนายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ซึ่งติดภารกิจอยู่ต่างประเทศแล้ว โดยนายสุริยะยืนยันชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน รัฐบาลจะต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะสุขภาพของประชาชนถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสไปแล้ว คณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ได้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แต่เป็นคณะกรรมการตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย นอกจากนี้ คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีหน่วยงานทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีวิจารณญานและเอกสิทธิ์ในการพิจารณา

นายประกอบ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหนึ่งในผู้แทนคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้พิจารณาถึงผลกระทบในทุกด้าน เกี่ยวกับการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดแล้วมีความเห็นว่า สมควรที่จะมีการยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดเนื่องจากสารเคมีทั้ง 3 ชนิดอยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"การอนุญาตนำเข้าสารทั้ง 3 ตัวเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้กระทรวงเกษตรฯนำเสนอการเลิกใช้สารเคมีต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยเร็ว โดยในการนำเสนอจะต้องมีการระบุถึงช่วงระยะเวลาการยกเลิกสารเคมีทั้ง 3 ชนิดให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบกับเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี" นายประกอบกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต