มติกกต.ส่งศาลรธน.วินิจฉัย สถานภาพ สส.ของ"นวัธ"

วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 15:27 น.
มติกกต.ส่งศาลรธน.วินิจฉัย สถานภาพ สส.ของ"นวัธ"
กกต.มีมติ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย สถานภาพ สส.ของ"นวัธ" หลังถูกศาลชั้นต้นตัดสินประหารชีวิต ไม่ให้ประกันตัว ในคดีจ้างวานฆ่าอดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารข่าว ระบุว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.) ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) สิ้นสุดลง  วันนี้ กกต. ได้พิจารณาความเป็นสมาชิกภาพของ สส.สิ้นสุดลง กรณี นายนวัธ เตาะเจริญสุข สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 ต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล โดยที่ยังไม่ปรากฎว่าสภาผู้แทนราษฎรได้มีการดำเนินการตามมาตรา82วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญประกอบกับ กกต.ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสส. ในการนี้ กกต.โดยเสียงข้างมากจึงมีมติ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของสส.สิ้นสุดลง ตามมาตรา82 วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ กรณีความปรากฎหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อ กกต. ว่า นายนวัธ เตาะเจริญสุข สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มีเหตุให้สมาชิกภาพของ สส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราย 2560 มาตรา101 (6) ประกอบมาตรา98(6)