เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปม4รัฐมนตรีถือหุ้น

วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 20:33 น.
เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญปม4รัฐมนตรีถือหุ้น
ราชกิจจาฯประกาศคำวินิจฉัยศาลรธน. ปม4รัฐมนตรีมล.ปนัดดา-สุวิทย์-ไฟรินทร์-ธีระเกียรติถือหุ้นสัมปทาน

เมื่อวันที่ 28ก.ย.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัย ที่ 7/2562 เรื่องพิจารณาที่ 3/2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2562 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ 1 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ 2 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ 3 และนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่ 4 ผู้ถูกร้อง เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้อง

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/100/T_0019.PDF