"บิ๊กตู่" สั่งกองทัพเปิดรับ-ศึกษายกเลิกเกณฑ์ทหาร

วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 20:02 น.
"บิ๊กตู่" สั่งกองทัพเปิดรับ-ศึกษายกเลิกเกณฑ์ทหาร
"ประยุทธ์"สั่งเหล่าทัพ เปิดรับ-ศึกษาแนวคิด ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ที่เหมาะสมและเป็นไปได้

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหม ร่วมด้วย ผบ.เหล่าทัพ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวถึง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ว่า พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ เปิดรับและศึกษาแนวคิด ต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ที่อาจส่งผลต่อระบบงานความมั่นคง ระบบกำลังพลรวมทั้งระบบโครงสร้างงบประมาณและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้กระทบต่อภารกิจงานความมั่นคงของกองทัพในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้สั่งการเรื่อง การพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพล โดยให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสวัสดิการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลในกองทัพอย่างต่อเนื่อง โดยให้สานต่อและริเริ่มกิจกรรมที่มีอยู่อย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการ ทั้งด้านคุณภาพชีวิตครอบครัว ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน