ฝ่ายค้านจัด15ขุนพลซักฟอกพุ่งเป้าปมถวายสัตย์ไม่ครบ

วันที่ 04 ก.ย. 2562 เวลา 14:08 น.
ฝ่ายค้านจัด15ขุนพลซักฟอกพุ่งเป้าปมถวายสัตย์ไม่ครบ
ฝ่ายค้านยันเปิดอภิปรายทั่วไปเนื้อหาไม่ซ้ำซากเน้นปมการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ และการแถลงนโยบายที่ไม่แสดงที่มาของงบประมาณ และไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า หลังจากที่มีความชัดเจนว่าจะมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ในวันที่ 18 ก.ย. เวลา 09.30-24.00 น.นั้น ได้เตรียมหารือกับตัวแทนวิปรัฐบาล เพื่อซักซ้อมและทำความเข้าใจต่อเวลาและหลักเกณฑ์การอภิปรายตามญัตติ

ทั้งนี้เดิมได้วางตัวคนอภิปรายไว้ 15 คน ก็ต้องกลับมาทบทวนว่าจะคงไว้ 15 คนแต่กระชับเนื้อหาให้น้อยลง หรือจะลดคนลง แต่เนื้อหายังคงอยู่เหมือนเดิม ซึ่งต้องรอพูดคุยกัน ในวันที่ 5 ก.ย.นี้ ที่จะมีการวางกรอบติวเข้มนัดแรก ส่วนเนื้อหาหลักๆ จะเป็นเรื่องของการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ และเรื่องการแถลงนโยบายที่ไม่แสดงที่มาของงบประมาณ และไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับประเด็นอื่นๆ ที่จะสนับสนุนให้ประเด็นหลักเด่นชัด จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายอยู่เรื่อย ซึ่งจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจูงใจให้เห็นว่าการกระทำครั้งนี้ของรัฐบาลถือเป็นการตั้งใจละเมิดกฎหมาย ส่วนระยะเวลาในการอภิปรายที่ได้กำหนดกรอบไว้เพียง 1 วัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากในการอภิปรายเพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา

อย่างไรก็ตามในส่วนประเด็นมีความอ่อนไหว เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นายสุทิน กล่าวว่า ฝ่ายค้านไม่มีอะไรอ่อนไหว เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เท่านั้น ไม่มีส่วนอื่นที่จะล่วงเลยไปมากกว่านายกฯ แต่เป็นเรื่องของรัฐบาลเท่านั้นที่อ่อนไหว

"เพราะสังเกตได้จากที่ผ่านมา รัฐบาลพยายามปัดเรื่องดังกล่าวให้พ้นตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งรัฐบาลต้องระวังให้มาก"นายสุทิน กล่าว

ขณะเดียวกัน เมื่อถามว่า จะต้องเป็นการประชุมลับหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ฟังจากรัฐบาลเอง ก็มองว่าไม่มีเหตุผลจำเป็นที่จะต้องประชุมลับ เว้นแต่รัฐบาลจะสร้างเหตุขึ้นมาเพื่อให้เป็นการประชุมลับ เช่น กรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าถ้าพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ จะต้องเป็นการประชุมลับ แต่ในส่วนฝ่ายค้าน ไม่มีใครคิดว่าจะพูดไปถึงจุดนั้น ไม่มีประเด็นที่ต้องไปเกี่ยวข้อง ซึ่งหากรัฐบาลอ้างเชื่อมโยงไปถึงสถาบัน รัฐบาลก็ต้องเป็นคนตอบประชาชนเอง และหากจะเป็นการประชุมลับ ก็ขอฝากไปยังรัฐบาล ต้องคำนึงถึงประชาชนด้วย