สภาคณาจารย์ฯร้อง "พลังประชารัฐ" แก้ความเหลื่อมล้ำอาจารย์มหาวิทยาลัย

วันที่ 02 ก.ค. 2562 เวลา 20:42 น.
สภาคณาจารย์ฯร้อง "พลังประชารัฐ" แก้ความเหลื่อมล้ำอาจารย์มหาวิทยาลัย
สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือพรรคพลังประชารัฐ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของอาจารย์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปทส.) ได้นำคณะผู้แทนจาก ทปทส. เข้าหารือกับนายสันติ กีระนันทน์ ในฐานะผู้แทนของพรรคพลังประชารัฐ เพื่อหารือถึงปัญหาเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย ปัญหาความไม่เป็นธรรมของสัญญาจ้างของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงประเด็นความต่อเนื่องในการเยียวยาเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

นายสันติ ได้รับหนังสือดังกล่าว และระบุว่า จะช่วยดูแลประเด็นดังกล่าวอย่างเต็มที่

"เราต้องให้ความสำคัญกับคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพราะคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ในอนาคตบทบาทของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ เช่น ราชภัฏ หรือราชมงคล จะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง รวมถึงต้องมีการประยุกต์งานวิจัยให้เชื่อมโยงกับบริบทเชิงพื้นที่ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพคนให้สูงขึ้น"นายสันติกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต