เปิดทรัพย์สิน 4 อดีตรมต.พลังประชารัฐ 25 เม.ย.

วันที่ 25 เม.ย. 2562 เวลา 06:10 น.
เปิดทรัพย์สิน 4 อดีตรมต.พลังประชารัฐ 25 เม.ย.
ป.ป.ช.ได้ฤกษ์เปิดขุมทรัพย์ 4 บิ๊กพลังประชารัฐหลังพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง กำหนดประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งให้สาธารณชนทราบ จำนวน 4 ราย ได้แก่

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค.62 , นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค62 , นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค. 62 , นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรณี พ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 ม.ค.62 โดยประกาศให้สาธารณชนทราบ ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 62 ถึง วันที่ 24 พ.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ