โปรดเกล้าฯสถาปนาหน่วยทหารในพระองค์

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 12:10 น.
โปรดเกล้าฯสถาปนาหน่วยทหารในพระองค์
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารในพระองค์

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาต เปลี่ยนแปลงหน่วยทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารในพระองค์

โปรดเกล้าฯให้หน่วยทหาร รักษาพระองค์ 87 หน่วย พ้นจากการเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ (ร.อ.) และโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยทหาร ในพระองค์ 15 หน่วย พ้นจากการเป็น “หน่วยทหาร ในพระองค์”

สถาปนาเป็น หน่วยทหารรักษาพระองค์ 75 หน่วย 

โดย ร.1 รอ. และ ร.11 รอ. โอนย้าย ไปเป็น กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ (ทม.รอ.) เป็น ทม.ร.1 รอ. และ ทม.ร.11 รอ.

โดยให้ ร.31 รอ. เป็นหน่วยใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ให้เป็นหน่วยใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทหารรบพิเศษ ได้เป็นหน่วย ร.อ. เช่น กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ (รพศ.3ร.อ.) กองพันจู่โจม รักษาพระองค์( พัน จจ.รอ.) กองพันปฏิบัติการพิเศษ รักษาพระองค์ (พัน ปพ.ร.อ.)

และ สถาปนาเป็นหน่วยทหารในพระองค์ 2 หน่วย คือ. ม.6พัน 6 รอ. และ ม.7 พัน14 รอ.ใน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ