ม.จ.จุลเจิม โพสต์พระบรมราโชวาทส่งเสริมเลือกคนดี-มองคนปลิ้นปล้อนให้ตัวเองใหญ่มีมาก

วันที่ 24 มี.ค. 2562 เวลา 12:09 น.
ม.จ.จุลเจิม โพสต์พระบรมราโชวาทส่งเสริมเลือกคนดี-มองคนปลิ้นปล้อนให้ตัวเองใหญ่มีมาก
ม.จ.จุลเจิม โพสต์พระบรมราโชวาทส่งเสริมเลือกคนดีปกครองประเทศ-มองวิญญูชนจอมปลอมอ้างคุณธรรมมีมากแต่แท้จริงโกหกเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.  ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 “ส่งเสริมเลือกคนดีปกครองประเทศ”

วิญญูชนจอมปลอมอ้างคุณธรรม (วันนี้เอ่ยชื่อไม่ได้) มีมาก มายในปัจจุบัน ดังเช่น งักปุกคุ้ง (กระบี่เย้ยยุทธจักร) คนอื่นมองภายนอกว่าเป็นคนดี เที่ยงธรรม ยุติธรรม แต่แท้จริงแล้วโกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวงเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่”

บทความแนะนำ