ชูคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสินค้า

  • วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 05:50 น.

ชูคิวอาร์โค้ดตรวจสอบสินค้า

เอสจีเอสเปิด 3 แพลตฟอร์มใหม่ ตรวจแหล่งที่มาผลิตภัณฑ์รับนโยบายคิวอาร์โค้ด-ไทยแลนด์ 4.0

นายศุภมิตร จตุพรฆ้องชัย ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) ผู้ตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ เปิดเผยว่า บริษัทเปิดตัว 3 แพลตฟอร์มใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความ เชื่อมั่นในแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลกฎระเบียบต่างประเทศในการส่งออกผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการปรับตัวของธุรกิจต่างๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ 3 แพลตฟอร์มดังกล่าว ได้แก่ 1.ดิจิ คอมพลาย (Digi Comply) แพลตฟอร์มรวบรวมข้อกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศต่างๆ ทั่วโลกสำหรับผู้ที่ต้องการ ส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ต่างประเทศ 2.ทรานส์ พาเรนซี วัน (Transparency One) แพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ในกลุ่มสินค้าบริโภค และ 3.อีคิวเอสเอส (EQSS) แพลตฟอร์มตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการประกอบสินค้าประเภทอุปโภค เป็นต้น

ขณะที่บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จาก 3 กลุ่มดังกล่าวอยู่ที่ 100 ล้านบาทภายในปีนี้ โดยกลุ่มที่โฟกัส คือ ธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการน้ำมันที่มีการแข่งขันที่สูง และการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค จากภาพรวมรายได้บริษัทคาดว่าจะเติบโต 15% จากปีก่อน 2,200 ล้านบาท

"แพลตฟอร์มดังกล่าวจะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่ตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนและแหล่งที่มาการผลิตได้โดยมีเอสจีเอส รับรอง ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายเล็ก" นายศุภมิตร กล่าว

ข่าวอื่นๆ