ปูนซิเมนต์ไทยกำไร9พันล้านเพิ่มขึ้น34%

วันที่ 27 เม.ย. 2554 เวลา 13:34 น.
ปูนซิเมนต์ไทย กำไรไตรมาสแรก 9,207 ล้านบาท เติบโต 34% จากงวดเดียวกันของปีก่อน หลังกวาดรายได้ 9.24 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% ทุกธุรกิจโตดี

นายเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิงวดไตรมาส 1 ปี 2554 จำนวน 9,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน กำไรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่ 2 รวมทั้งมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของธุรกิจเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้จากการขาย 92,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายของทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ 31 มี.ค.2554 จำนวน 376,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2553 เท่ากับ17,325 ล้านบาท