โรงพยาบาลกรุงเทพ ขายหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 11:00 น.
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขายหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขายหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เก็บเงินสด 1.8 หมื่นล้านบาท

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ และอีกหลายโรงพยาบาลชั่นนำในประเทศไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทได้ขายหุ้นสามัญโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) 180 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 22.71% ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ให้กับผู้ซื่อในมูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท หรือหุ้นละ 103 บาท

หลังจากการขายหุ้นดังกล่าว ทำให้ BDMS ถือหุ้นใน BH เหลืออยู่ 11.34% ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าว BDMS ยืนยันว่าไม่ได้ขายให้กับบริษัทลูกของ BDMS และไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)