"ก.ล.ต." ร่วมพบผู้ลงทุนสถาบันในฮ่องกง

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 21:31 น.
"ก.ล.ต." ร่วมพบผู้ลงทุนสถาบันในฮ่องกง
ก.ล.ต. ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนสถาบันในฮ่องกง โดยมี รมว.คลังของไทยเป็นประธาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม การหารือในหัวข้อ “Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets” ซึ่งกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนสถาบันในฮ่องกง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งภาครัฐและเอกชนไทย และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารบริษัทจัดการลงทุนที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 30 ราย ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวมกันกว่า 20.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามในหลายประเด็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย และทิศทางการพัฒนาและปฏิรูปเศรษฐกิจในอนาคต เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจไทย การรับมือกับสถานการณ์ค่าเงินบาท นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล การส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการเขตพัฒนาพิเศษระเบียงตะวันออก (EEC) การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้ง Startup และฟินเทค รวมทั้งนโยบายรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ ในอนาคตกระทรวงการคลังและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจจะมีการพบผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านตลาดทุน

บทความแนะนำ