รายได้รัฐบาลอาการไม่ดี ต่ำกว่าเป้าแตะ4หมื่นล้านบาท

วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 21:47 น.
รายได้รัฐบาลอาการไม่ดี ต่ำกว่าเป้าแตะ4หมื่นล้านบาท
การเก็บรายได้รัฐบาลติดโควิดอาการหนักต่ำกว่าเป้าแตะ 4 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้วแตะ 1 แสนล้านบาท

กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 515,749 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 39,998 ล้านบาท หรือ 7.2% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 92,225 ล้านบาท หรือ 15.2%

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ที่ต่ำกว่าประมาณการเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โดยการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ต่ำกว่าประมาณการ 20,279 และ 18,460 ล้านบาท หรือ 39.8% และ 5.0% ตามลำดับ