สั่งกรมศุลหนุนการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 17:27 น.
สั่งกรมศุลหนุนการค้ากระตุ้นเศรษฐกิจ
รมว.คลัง สั่งกรมศุลกากร อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพปราบปรามของผิดกฎหมาย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมศุลกากรเร่งดำเนินภารกิจสำคัญ 4 เรื่อง คือ ประกอบด้วย

1. ให้เปลี่ยนบทบาทจากกรมที่จัดเก็บภาษี เป็นกรมที่เน้นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก อาทิ ให้เร่งตรวจปล่อยสินค้าให้เร็วขึ้น ให้เน้นเรื่องความโปร่งใสในการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าให้มากขึ้น ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

2. ให้เร่งดำเนินการเรื่อง National Single Window (NSW) ซึ่งเป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจสำหรับการนำเข้าและส่งออก ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

3. ให้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม โดยให้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดและของต้องห้ามให้น้อยลง

4. ให้เร่งดำเนินการสนับสนุนการค้าชายแดน โดยสั่งการให้กรมศุลกากรยกระดับศุลกากรท่าเรือมาบตาพุด เป็นสำนักงานศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการลงทุนในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่จะผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กระจายและขนส่งสินค้าของภูมิภาค โดยกรมศุลกากรต้องมีการจัดเขตปลอดภาษี (ฟรีโซน) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสินค้าที่นำเข้าและส่งออกต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ของกรมฯ ในปีงบประมาณ 2564 ยังอยู่ที่ 1.04 แสนล้านบาทตามที่เอกสารงบประมาณกำหนด ซึ่งเป็นเป้าหมายการจัดเก็บที่จัดทำขึ้นโดยยังไม่รวมผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บต่าง ๆ ถือว่ายังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามสภาพเศรษฐกิจ หลังจากนี้จะมีการปรับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้อีกครั้ง