บัญชีกลางเร่งจ่ายเงินให้ข้าราชการบาดเจ็บเสียชีวิตที่โคราช

วันที่ 10 ก.พ. 2563 เวลา 16:57 น.
บัญชีกลางเร่งจ่ายเงินให้ข้าราชการบาดเจ็บเสียชีวิตที่โคราช
กรมบัญชีกลางเร่งจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายกราดยิงที่โคราช

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าจากกรณีเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้นกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการประสานทายาทผู้มีสิทธิเพื่อให้มารับเงินตามสิทธิที่ได้รับจากทางราชการ ดังนี้

1. กรณีข้าราชการเสียชีวิต ทายาทมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ประสานกับหน่วยงานให้เสนอเรื่องมาเบิกจ่ายโดยเร็ว คือ

1.1. บำเหน็จตกทอดตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ เป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

1.2. เงินช่วยค่าทำศพ เป็นจำนวน 3 เท่าของเงินเดือน

1.3. ข้าราชการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทายาทมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ

2. กรณีบาดเจ็บ มีสิทธิได้รับการรักษาจนกว่าจะหาย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการสำหรับประชาชนช่วยเหลือราชการ (พลเมืองดี)

3. มีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ 3 เท่าของเงินเดือน ป.ตรี คือ (15000x3= 45,000 บาท) และได้รับเงินชดเชย 30 เท่า = 450,000 บาท

4.ได้รับเงินชดเชย อัตราตามความร้ายแรงของการสูญเสียอวัยวะ และมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากการต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 500 บาท (พ.รบ.สงเคราะห์พลเมืองดี)

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ คลังเขต/คลังจังหวัด เร่งประสานกับสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เพื่อกำหนดนัดประชุมโดยเร็วต่อไป