กรมศุลกากรกระตุ้นชำระภาษีผ่านแบงก์และร้านสะดวกซื้อ

วันที่ 06 พ.ย. 2562 เวลา 13:40 น.
กรมศุลกากรกระตุ้นชำระภาษีผ่านแบงก์และร้านสะดวกซื้อ
กรมศุลกากรเร่งโปรโมทรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านธนาคารและตัวแทนรับชำระ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ชำระค่าภาษีอากรฯ ผ่านระบบ e-Payment

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่กรมศุลกากรได้มีระบบการชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่น และเงินประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Payment โดยวิธีตัดบัญชีผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment)โดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับชำระ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2562 เป็นต้นมา ปัจจุบันมี 8 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการฯ

แบ่งเป็นธนาคาร จำนวน 6 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของแต่ละธนาคารที่เปิดให้บริการ อาทิ การชำระผ่านระบบ Internet Banking, Mobile Banking, ATM และเคาน์เตอร์ธนาคาร รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank) จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ทั้งนี้กรมได้ร่วมกับตัวแทนชำระภาษีทั้ง 8 แห่ง จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารและตัวแทนรับชำระ” ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ รวมทั้งให้คำแนะนำวิธีการชำระผ่านระบบ Bill Payment เพื่อผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

นอกจากนั้นแล้ว ได้จัดให้มีช่วงธนาคารพบผู้ประกอบการโดยตรง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไม่ต้องไปติดต่อสอบถามที่ธนาคารและสามารถสมัครขอใช้บริการของธนาคารได้ในคราวเดียวกัน